6
jún

Živé a mŕtve energie

   Autor: Asarat   v Kniha | Zobrazené: 32x

Na úvod spomeniem, že pojem mŕtve energie som priniesol niečo pred vyše dvadsiatimi rokmi. Dovtedy vlastne slovo energia  v slovnom spojení s pojmom mŕtva energia neexistovali.
Odvtedy ich prevzali do slovníka mnohé školy a či solitéry zaoberajúci sa mágiou, či ezoterikou.
Teší ma to, že sa to dostalo takto do povedomia širokej verejnosti.
A aj preto čitateľovi chcem aspoň v úvodnej forme čo to o tom mŕtvych energiách priblížiť.

Moji žiakov upozorňujem, aby neboli prekvapený, že táto krátka kapitola je vybraná z veľkej knihy mágie z ktorej sa učíte.

Mnohí z vás, ktorí počujete názov živé a mŕtve energie, okamžite spozorniete nad tým, že sa jedná aj o mŕtve energie. Pritom sa nejedná o nič závažné, len sa bavíme o energetike niečoho, čo žilo a zmenilo svoje energetické vyžarovanie. Verím tomu, že mnohých vás po vyslovení či prečítaní tejto myšlienky môže napadnúť mnoho argumentov, prečo so mnou nebudete súhlasiť. Avšak verte, nie je treba sa nad tým hneď rozohňovať, ale treba trochu vyčkať a aj sami zistíte, že je možné, aby existovala aj mŕtva energia.

S fenoménom mŕtvej energie sa samozrejme v myšlienkach spája všetko zlé a nie to, čo je normálne či preferované vo všeobecnej rovine v rámci kultúrnej civilizácie. Treba sa však na to možno pozrieť aj tak, že aj v nie tak dávnej minulosti bolo mnoho vecí zaznávaných len preto, že sme ich nepoznali.

Mŕtva energia, ako som už spomenul, sa nachádza všade okolo nás, vo všetkom, čo kedysi žilo a kde po čase život prestal existovať. Môžeme, ako jednoduchý príklad použiť konár stromu. Bol a prúdil v ňom život a po čase sa z neho život vytratil a konár vyschol. Možno z  pohľadu fyzika sa energetika nezmenila a keď, tak povie, že zmenila len silu vyžarovania – a to podloží mnohými pokusmi a výpočtami. Podľa mňa sa však zmenila energia v zmysle pôsobenia na okolie a tým aj využiteľnosť sa mení v závislosti na vyžarovaní uvedeného konára. Aby som to zjednodušil – v našom ponímaní dokážeme rozpoznávať energie aj týchto skupenstiev.

Pri tejto téme treba spomenúť, že existujú aj takzvané neživé energie. Vychádzame pri tom z toho, že každý predmet má svoje určité vyžarovanie. Ak však do toho zasiahneme chemickým procesom (umelým), tento predmet už nie je nositeľom ani živej ani mŕtvej energie, ale nemŕtvej.

Využiteľnosť mŕtvej energie sa bude pohybovať v dosť širokej škále vašej práce. Medzi prvé momenty môžeme zaradiť zmenu nášho okolia a pridať sem takzvané ochranné pásmo nášho pôsobenia. Ak som správne pripravený, okolie, v ktorom budem pracovať, naplním uvedenou mŕtvou energiou a tým si zabezpečím určitý stupeň ochrany, súčasne na fyzickej úrovni aj astrálnej. Principiálne sa udeje to, že ak pôjde okolo človek, ktorý je aspoň trocha senzitívny, pocíti vyžarovanie okolia a premkne ho strach. Tento strach ho donúti, aby podvedome zmenil tok svojich myšlienok a  tým sám seba presvedčil, aby sa v blízkosti toho miesta, kde cíti tento pocit, už dlhšie nezdržoval.

V astrálnej úrovni je to obdobné. Ak sa vo vašej blízkosti niekto astrálne pohybuje, ale sa ešte na vás „neprilepil“, rovnako sa z tohto dôvodu tomuto miestu radšej vyhne. On síce nebude cítiť strach ako taký, ale polarizácia vyžarovania ho upozorní, že v okolí sa nachádza niečo, čo nie je živé, ale je v stave povedal by som „funkčnom“. To mu dá jasne najavo, že ak bude pokračovať, riskuje, že to môže byť niekto, kto má ďaleko vyššie schopnosti a môže pochádzať aj zo sveta takzvaných živých mŕtvol. To pre silu môže znamenať nebezpečenstvo v zmysle ovládnutia a vstrebania sily do seba.

Osobne viem, že väčšina z tých, ktorí majú takéto schopnosti, už potom nenarušia z pozície fyzickej, ale ani astrálnej, koridor vyžarovania energie. Aj keď sa stane, že niekto sa rozhodne fyzicky narušiť takýto koridor, len aby mohol niekomu dokázať, že sa nebojí, môže na to doplatiť aj na inej úrovni. Aj keď okamžite nezaregistruje zásah, po čase sa to uňho môže prejaviť ako choroba. Treba však mať na pamäti, že používanie tejto energie je viazané na určité schopnosti a povedal by som, majstrovstvo v odbore.

Avšak, čo je veľmi podstatné, tak túto energiu môžete tiež voľne posielať a pracovať s ňou vo všeobecnosti – dokonca s touto energiou môžete aj liečiť. Ja osobne som s mŕtvou energiou liečil zhubný  rakovinový nádor.

Túto energiu viete ďalej posielať metódou, ktorú ste doteraz využívali aj v iných oblastiach. Okrem toho si môžete touto energiou naprogramovať aj svoje určité osobné veci či amulety. Avšak, k tomuto treba pristupovať opatrne, pretože zlý program môže nechtiac od vašej vôle zapríčiniť určité nepríjemnosti pre tých, ktorí sa náhodne dostanú do styku s takto naprogramovaným artefaktom.

Mŕtvu energiu budete ďalej používať aj pri kontakte so svetmi paralel a to tak, že sa naladíte cez tieto energie na podobné frekvencie okolo vás. Pozor, tieto frekvencie nemožno brať ako šírenie rádiových vĺn. Ich rozsah je závislý od toho, kto a za akým účelom ich vytvoril a začal ďalej šíriť. Ak to šírenie pochádza paralelného sveta, môže mať dosah od jedného až do niekoľkých desiatok metrov od centra pôsobnosti. A preto sa treba naučiť rozpoznávať, či sa jedná o šírenie ochranné, medzidimenzné alebo útočné. Je jasné, že hneď v tejto prvej fáze nebudete vedieť uvedené veci rozpoznať, ale ani sa nedá vylúčiť, že v budúcnosti tomu tak bude.

Opisovanú mŕtvu energiu sa naučíte absorbovať tak, že si zhrniete doterajšie poznatky z vyššie uvedených kapitol a precítite v prvom rade mŕtvu energetiku z dreva. Ak budete vedieť bezpečne pracovať s energetikou dreva, môžete sa pokúsiť pracovať s mŕtvou energetikou živočíšneho pôvodu. Ak zvládnete oba druhy tak, akoby neboli z iných zdrojov a aj ich budete vedieť do seba nasať a poslať ďalej, až potom ju môžete začať využívať všeobecne, aj v kontakte s  astrálom. Ak sa u vás jednotlivé energetiky rozdelia tak, že budete už ďalej rozpoznávať skutočne len živú a mŕtvu energiu, tak  ste zvládli tento bod dokonale.

Keď hovoríme o astrále, treba ešte vedieť, že mŕtve energie sa používajú aj na prácu v takzvaných nízkych, záhrobných svetoch. Môže sa totiž stať, že na to, aby ste dokončili svoju prácu, potrebujete mať kontakt s paralelným svetom mŕtvych, ktorí ešte nenastúpili na cestu inkarnácie a môžu sa nachádzať na rôznych úrovniach medzipriestoru.

Tu treba dokonale ovládať tieto energie a byť naladený na ich vlnovú dĺžku. Stáva sa, že sa stretnete s prácou záhrobných síl ľudí, ktorí pôsobia na svoje okolie z pozície sily, ktorá prešla kvôli nevyrovnanej emócii až do posmrtnej fázy pôsobenia programu a tým zdržala aj inkarnačný proces. Tu si treba dobre rozmyslieť kam až a  akým spôsobom chcete a či budete zasahovať. Pretože tu platia trošku iné zákony. Sila sa znásobuje aj tým, že osoba sama vplýva vedome a duša ako taká vedome zostala tu v medzipriestore, aby mohla škodiť.

V tomto prípade sa treba vedieť veľmi dobre orientovať, aby sme mohli pracovať s touto úrovňou a pritom neohrozili sami seba. Veľmi pozorne zvážte všetky aspekty skôr, než sa pustíte do práce na tejto úrovni, aby ste potom nemuseli ľutovať.

Tags: ,

Tento príspevok bol odoslaný v štvrtok, jún 6th, 2019 o 10:29 a je zaradený pod Kniha. Môžete sledovať akékoľvek reakcie cez RSS 2.0 feed. Môžete zanechať reakciu, alebo spätný odkaz - trackback z Vašej stránky.

Zanechajte reakciu

Musíte byť prihlásený aby ste mohli komentovať.


Copyright © 2018 - prirodna-medicina.SELEKCIA.SK - používame WordPress
Design blogov vytvorili InfoCreek