2
jan

Za závojom smrti

   Autor: Amon   v Kniha | Zobrazené: 17x

Na úvod by som Vám rad milí kolegovia poprial všetko dobré v novom roku 2021.

Koncom roka 2020 som mal možnosť a dostal ku knihe “Za závojom smrti”, ktorej autormi sú Veľkňaz Ašarat & Veľkňažná Tara. Rád by som sa s Vami podelil o recenziu spomínanej knihy.

Kniha sa skladá z troch základných častí, kapitol. Smrť, Vplyv paralelných svetov a Paralelné svety. Autorom prvej a poslednej časti je Ašarat. Jadrom knihy je práca Veľkňažnej Tary zameraná na vplyv paralelných svetov.

V prvej časti sa Ašarat venuje otázkam smrti a všetkému čo s ňou súvisí. Od je prvopočiatku, cez spôsob akým prichádza, ako ju človek cíti, prežíva a vníma. Je to skôr teoretická časť ktorá vypovedá o psychologických a biologických aspektoch smrti a jej vplyvu na človeka z pohľadu pozemského bytia v nadväznosti na históriu, filozofiu a rôzne náboženstvá. Čitateľovi sa tak otvára širší pohľad na množstvo alternatív a spôsobov vnímania smrti.

V druhej časti Veľkňažná Tara sa zaoberá, vcelku podrobne téme vplyvu paralelných svetov. Veľmi sa mi páči ako na jednej strane obšírne opisuje danú tému a rozvíja ju v rôznych kontextoch ako napríklad rozdiel medzi trhlinou a dimenznou bránou alebo rozdiel medzi reálnou prácou s paralelnými svetmi a často opísaným problémom ľudského ega, ktoré pri rôznych vplyvoch skôr obmedzuje jedincov ako im napomáha reálne cíiť, preciťovať a pracovať s paralelnými svetmi. Tu je dôležité podotknúť, že sám som sa mnohokrát pri tejto téme často počas čítania pristavil a spomínal som si na niektoré moje postoje, ktoré spôsobili niekedy viac škody ako osohu a preto vnímam túto kapitolu za veľmi dôležitú v úvodoch a začiatkoch práce s mágiou ako takou. Dovolím si ju prirovnať, respektíve skôr napojiť na Ašaratovu prácu “Úvod do tajomstiev mágie a okultizmu”, ktorú osobne považujem za základnú, vstupnú prácu pre nových členov spoločenstva Selekcia. Vplyv paralelných svetov akoby nadväzoval na túto prácu s detailom pre ovládnutie emocionálnej a vnútornej rovnováhy a následnej práce s inou formou svetov vôkol nás.

Tretia, posledná časť knihy opisuje Paralelné svety detailnejšie. Opisuje základy, ktorými prechádza duša človeka, akým spôsobom sa vyvíja, pohybuje na špirále a v akých možných svetoch sa dokáže v rámci svojho vývoja, stupňa vyzretosti a istého duchovného uvedomenia pohybovať a pracovať v týchto tajuplných svetoch, ktorých je niekoľko. Veľmi dobré sú aj obrázky a schémy podľa ktorých Ašarat opisuje konkrétne svety, prechody medzi nimi, rôzne nástrahy a riziká ako aj možnosti práce a čerpania rôznych síl a vedomosti smerom k jedincovi ako ako aj smerom do paralelných svetov, čo je nevyhnutnou súčasťou tohto spôsobu života, resp. práce mága.

O knihe by sa dalo napísať toho veľa ale je podľa mňa na každom, čo ho konkrétne zaujíma, čo by chcel v tomto smere v tejto oblasti sa nové naučiť alebo čo by chcel na tom, čo už vie, zlepšiť. Témy sú skutočne širokospektrálne a obsahujú veľa zaujímavých myšlienok, skúseností a pozorovaní, ktoré boli osobným prežitkom autorov. Konkrétne návody ako otvoriť dimenznú bránu alebo ako komunikovať s bytosťami z iných svetov tu nenájdete ale podstata je niekde inde. Podstatu, ktorú som ja v tejto knihe našiel bola v tom, že v mnohom prinavrátila jednoducho znovu na zem a začal som si skôr uvedomovať aké dôležité sú základy učenia a ako je veľmi dôležité pri možnosti pracovať v iných svetoch veľmi dôležitá určitá vnútorná kontrola, disciplína a “čistá hlava”, pokiaľ majú byť výsledky pri práci s paralelnými svetmi aj prínosné. Na druhej strane ego, nedoriešené emócie alebo skryté pohnútky skôr zapríčinia viac škody pre daného jedinca ako úžitku pre život, poslanie jednotlivca alebo celého spoločenstva.

Na záver by som chcel napísať, že knihu vrelo odporúčam spoločne aj s prvou knihou Ašarata, Život po smrti ako aj jeho románom Trevor. Všetko so všetkým súvisí. Čím som starší, menej verím na náhody a o to viac si uvedomujem súvislosti, ktoré úzko súvisia s minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou spoločenstva Selekcia a to aj vďaka týmto knihám a publikáciám.

Ďakujem vám Veľkňaz Ašarat a Veľkňažná Tara, že ste vo svojej podstate prísni a nekompromisní vo svojich prácach a na druhej strane máte môj obdiv za informácie, ktoré púšťate takto von medzi nás a ľudí.

Tento príspevok bol odoslaný v sobota, január 2nd, 2021 o 15:26 a je zaradený pod Kniha. Môžete sledovať akékoľvek reakcie cez RSS 2.0 feed. Môžete zanechať reakciu, alebo spätný odkaz - trackback z Vašej stránky.

Zanechajte reakciu

Musíte byť prihlásený aby ste mohli komentovať.


Copyright © 2018 - prirodna-medicina.SELEKCIA.SK - používame WordPress
Design blogov vytvorili InfoCreek