15
sep

Vznik paralelných svetov

   Autor: Asarat   v Paralelné svety | Zobrazené: 3x

Kedy, kde a ako vznikli paralelné svety? Túto otázku si možno kladú mnohí tí, ktorí sa s touto myšlienkou už stretli.
Mnohí sa zamysleli aj nad tým, či aj zvieratá majú svet paralely a či podliehajú reinkarnačným zákonom. V tomto bode sa tí, ktorí veria v existenciu paralelných svetov, okamžite rozchádzajú v názoroch.
Ja sa teraz pozriem na veci svojimi očami a to, či existujú aj paralely pre svet zvierat, ponechám zatiaľ na váš úsudok.

Svet paralely vznikol už v podstatne dávnejšej minulosti, ako vzniklo samo ľudstvo. Keďže sa však ľudstvo počas miliónov rokov rozvíjalo v určitý samostatný druh, ktorý dnes poznáme, prispôsobili sa tomu aj svety paralel.
Paralelné svety vznikli počas prvotného obývania tejto planéty, v čase, keď bola naša planéta ešte bez života.
V tom čase pristála na tejto planéte civilizácia, ktorá sa sem dostala na základe putovania vesmírom. (viď. Cesta vesmírom)
Hneď, ako začali obývať túto planétu, vysadili tu prvky životných foriem zo svojich svetov. Tým vlastne vznikli, dnes už pre nás známe, predhistorické životné kultúry fauny a flóry.
Vtedajší osídlenci tejto planéty, však potrebovali pre svoju existenciu aj proces, ktorý dnes nazývame reinkarnácia. Tento proces však bol podstatne na inej úrovni, ako ho dnes poznáme.
Po opotrebovaní sa tela, v ktorom žili – v prepočte na terajšie naše pozemské roky v rozsahu od osemsto až do tisícdvesto rokov – ho opustili a museli určitú dobu pobudnúť v inom priestore. V tomto fyzickom svete sa totiž nedokázali udržať v tej konzistencii, v akej sa po opustení tela nachádzali. Nevedeli sa dostatočne etablovať v jemnejších formách, ako to bolo bežné v ich predošlej planetárnej sústave. Preto museli pre svoje potreby vytvoriť paralelné svety, kde mohli v bezpečí prečkať do doby, než sa znova vrátili do fyzických tiel.
Tieto nové paralelné svety teda zabezpečili bezpečné prečkanie v inej forme bytia s možnosťou návratu do fyzického sveta. Na to sa však, na tejto úrovni, musela vytvoriť fyzická schránka so všetkým, čo bolo potrebné na normálny vstup jedinca do takéhoto tela. Takto potom mohol jedinec znova pokračovať vo svojej existencii na tejto planéte.
Svety paralel si postupne začali upravovať tak, že vnikali rôzne úrovne, pre rôzne potreby. Stali sa vlastne vysunutými prvkami života v závislosti od potrieb jednotlivých jedincov. K tejto planéte sa postupne primklo niekoľko civilizačných štruktúr (ktoré tiež zväčša zanikli počas obdobia vojny v ich sústave), z ktorých sa tu nie všetky vedeli, alebo chceli etablovať vo fyzickej forme. Takto sa začali okolo našej planéty usadzovať aj iné formy života, ktoré postupne naberali na význame.
V tom období sa však už v paralelných svetoch usadila aj iná forma života než tá, ktorá tu bola vítaná. Na základe toho sa znova rozpútala vojna, ktorá mala ničivé dôsledky.
Po týchto bojoch a po určitom vyhladení života, sa odznova začalo budovanie života a životných kultúr. Planéta utrpela veľa úderov z vesmíru a život v predchádzajúcej forme sa ukazoval ako neistý.
Preto sa veľa začalo meniť v zmysle životných možností a bolo treba sa existenčne prispôsobiť novým potrebám.
Vtedajšia civilizácia teda začala budovať nové formy života na obidvoch úrovniach, na fyzickej a aj na paralelnej.
Boj na chvíľu prestal, ale neskôr sa rozpútal s novou intenzitou. Pokračoval hlavne na tejto planéte. Ale keďže všetko, čo má svoj začiatok, musí mať raz aj svoj koniec, tu tým koncom bolo zistenie, že sa tu nedá prežívať bez prijímania určitého druhu energie. Všetci si tak uvedomili tento nový problém súvisiaci s možnosťou prežitia v tejto novej forme.
Na základe tohto, bolo potrebné vyriešiť, akým spôsobom sa bude nahradzovať energia, potrebná pre všetky formy života, ktoré sa pôvodne vyvinuli na iných planétach. Tam totiž bola energia, potrebná pre život, ako keby vo vzduchu.
Tu, kde sa museli prispôsobiť, zistili, že energia sa nedá čerpať v dostatočnom množstve.
Vyvíjali preto technológie, ktoré mali zabezpečiť potravu na prežitie. Každá úroveň postupovala podľa svojho.
Dopadlo to tak, že vo fyzickej forme sa našla alternatíva prijímania potravy, kým v paralelných svetoch sa toto dostalo do polohy čerpania energie z planéty. Postupom vekov sa táto forma zdokonalila a bolo efektívnejšie čerpať energiu z planéty respektíve zo života, ktorý tu vznikal.
Vznikol tým však problém, že bolo málo potravy v energetickej forme. Preto sa začalo s experimentmi vytvorenia geneticky príbuzných druhov v rôznych formách, z ktorých by sa vedela čerpať energetika pre život na jednotlivých paralelných úrovniach.
Začalo sa vytváranie nových životných zložiek a experimentovalo sa aj v zmysle možného života na prechodné obdobie. Stalo sa totiž to, že život v paralele začal byť viazaný na život na fyzickej úrovni. Preto sa mnoho foriem začalo prinavracať zo sveta paralely do životnej formy.
Tento proces, ktorý tu opisujem sa samozrejme udial v priebehu miliónov rokov.
Niekde tu, v tomto období, sa začala vyvíjať aj pôvodná forma človeka.
Najprv len ako forma bytosti, ktorá prežila niekoľko málo rokov. Neskôr sa geneticky upravila a stala sa súčasťou života pre tých, ktorí ju vytvorili. Začali sa teda s týmito druhmi miešať a postupne sa vyvinul druh človeka taký, ako ho dnes poznáme. Počas mnoho miliónov rokov sa však ďalej menila forma života a kultúry. Niekoľko civilizačných kultúr zaniklo a postupne vznikli nové.
Obyvatelia paralely si uvedomili, že je možné ľahko čerpať zo životnej energie z tejto novo vzniknutej formy života.
Avšak v inej forme paralelnej existencie vznikla možnosť existovania taká, že počas života na Zemi sa načerpala sila, potrebná na ďalší život vo svete paralely.
Nič však, čo vzniká, asi nie je určené na úspech hneď pri vzniku. Aj tu nastali chyby, ktoré sa preukázali až neskôr.
Jednou z nich sa stala skrátená forma života (cháp terajší fyzický život) a tou druhou, vyvinutie sa ďalšej podstaty na energetickom základe, z ktorej sa potom vyvinuli terajšie emočné telá.
Pôvodne to bol energetický odpad, ktorý vznikol počas života a stal sa nadbytočným pri prestupe do sveta paralely – fyzická smrť. Táto energetika však mala v sebe kód života a tak s tým bolo treba niečo robiť, pretože sa zistilo, že sa správa presne tak, ako nepriateľ zo sveta paralely, ktorý čerpá energiu priamo zo života živých bytostí. Toto čerpanie prebieha vyvolaním určitých emotívnych reakcií, z ktorých sa potom do okolia uvoľňuje energia.
A tak tí, ktorí na to mali možnosť, sa museli postarať o tento prapodivne vzniknutý život v určitej forme a vytvorili vlastne ďalší paralelný svet, ktorý my teraz poznáme ako „svet mŕtvych“.
Druhá zložka sa zasa stala, na veľmi dlhú dobu, závislá od toho, koľko sily naberie, aby sa vedela dostať do vyššej úrovne bytia – do svetov, odkiaľ nie je potrebné sa vracať späť na planétu do fyzickej úrovne.
Týmto je už asi jasné, že vznikol obrovský zmätok v tom, čo pôvodne bolo a čo sa vyvinulo ako potreba v súbehu mnohých omylov, ale aj úspechov.
Mier sa stále nedosiahol a asi sa ani nedosiahne, pretože jedny pre svoj život potrebujú to, aby boli vždy trenice, z ktorých vznikne emócia. Táto zabezpečuje, aby život v niektorých paralelných svetoch mohol pokračovať. Ďalší zasa potrebujú prísť sem do fyzickej úrovne bytia, aby tu mohli načerpať silu, potrebnú na prežitie vo svete svojej paralely.
Počas mnohých miliónov vekov sa ľudstvo rozdelilo a delilo na rôzne národy, ktoré mnohokrát vznikali, ako potreba pre fyzický život a zároveň aj pre život vo svete paralely.
Súčasťou vývinu sa stalo aj to, že sa menila aj štruktúra formy vývinu a ľudia sa čoraz viac odlišovali.
Toto sa dialo aj na základe toho, ktorá forma bola vytváraná s akou silou, v závislosti od toho, z ktorého sveta paralely pochádzala. Podľa toho sa potom do týchto ľudí vkladal aj program potreby vytvárania emócií. Tie sa zo začiatku aktivovali potrebou získavania potravy, neskôr, ako forma boja za účelom získania rôznych výhod.
V dnešnej forme sa toto všetko zabezpečuje aj cestou rôznych náboženských kultov a siekt.
Výsledok dnes vidíme. A čo to s nami urobilo? Tak o tom si už úsudok musí urobiť každý sám.

Tento príspevok bol odoslaný v streda, september 15th, 2021 o 11:40 a je zaradený pod Paralelné svety. Môžete sledovať akékoľvek reakcie cez RSS 2.0 feed. Môžete zanechať reakciu, alebo spätný odkaz - trackback z Vašej stránky.

Zanechajte reakciu

Musíte byť prihlásený aby ste mohli komentovať.


Copyright © 2018 - prirodna-medicina.SELEKCIA.SK - používame WordPress
Design blogov vytvorili InfoCreek