1
okt

Seth – zatiaľ záver

   Autor: Asarat   v Príbehy s tajomstvami | Zobrazené: 26x

Začiatok výučby

Ako prvé, čomu sa začali tu venovať, bolo, aby si zapamätal všetko, čo na prvých troch úrovniach sa naučil. Odpútanie sa od fyzickej reality nemalo znamenať zabudnutie, ale práve naopak, uchopenie a pamätanie si každého jedného momentu a detailu, aby duša bola, čo najviac obohatená o vedomosti a zachovala si všetky získané poznatky. Na toto boli určené rôzne meditačné techniky, tak isto boli použité rôzne energetické techniky. Kto chce, si môže k tomuto pojmu priradiť slová ako magické techniky či zasvätenia. Seth podľa merítok fyzického života sa stal vlastne človekom, ktorý sa dožil úctyhodných 90 rokov, no v rámci merítok života, v ktorom sa nachádzal, bol akurát tak odrastený mladík, ktorý práve ukončil strednú školu a zmaturoval. Za tých 90 rokov musel pochopiť fyzický život, pochopiť duchovnú úroveň bytia ľudí, pochopiť zmysel, prečo a načo je život, pochopiť zmysel, ako je riadené ľudstvo, hierarchiu fyzicky ľudskú, delenie na rôzne kasty, stavy, triedy a podobne. Hlavne však musel pochopiť hierarchiu a zmysel poslania a života svojho, a teda aj bytností, akou bol aj on sám. Už nebolo cesty späť a popravde ani by ho nikdy nenapadlo, že by mal žiť inak alebo pre niečo iné, ako žil. V rámci komplexov sa počas výučby naučil chápať, že telo je len zdrojom energie pre výživu duše a, že je, teda len potrebnou schránkou, ako my v rámci fyzického tela používame šaty.

V tejto časti komplexu sa jeho výučba začala jednoznačne prehlbovať v rámci pochopenia základov reinkarnácie dlhodobých zásahov a pochopenie sveta paralely v rámci potrieb smerovania energií skrze fyzické telá, obety a podobne. Jedno z učení bolo zamerané napríklad aj na to, ako správne nabiť rôzne predmety, artefakty nato, aby mohli byť položené na obetné miesto, odkiaľ bolo prepojenie (energetické prepojenie) priamo na domovský paralelný svet.
V zásade je veľmi dôležité vedieť chápať, že nie ľudia si vytvorili bohov, ale my sme dali nepriamo ľuďom bohov. Od prvopočiatku svojej existencie boli vedení k tomu, že hľadali nadprirodzenú moc, uctievali rôzne zvieratá, vyvolávali ich rôznymi šahanskými technikami, až nakoniec to skončilo v podobe náboženstiev, ako ich poznáme v dnešnej dobe. Aj preto je táto téma z istého pohľadu veľmi náročná, pretože pochopiť pojem obety pre potreby paralely a nespájať si to s predstavou náboženstva ako takého, je pre nás dnešných ľudí dosť náročné.
Vrátim sa k tomu pojmu božstvá. Vzniklo to na základe týchto našich potrieb odvádzať zdroje energie a sily do sveta paralely naším vlastným sú pútnikom, ktorí žijú v inej úrovni a sú odkázaní na energiu produkovanú tu na zemi.
Vedieť správne usmerniť tieto energie, aby neblúdili takpovediac tu v priestore, ale aby bola to energia usmernená do paralelného sveta, je veľmi náročné.
Najnáročnejšie je to hlavne z dôvodu toho, že pochopiť pojem paralelný svet sa dá, ale pochopiť, kde je vlastne umiestnený je, ako pochopiť u kresťanov pojem, kde je vlastne Boh.
Proste vedieť pochopiť a vnímať svet paralely v rámci fyzického bytia moderného človeka je skoro niekde na úrovni medzi možným a absolútne nemožným. Nikto z nás nevie empiricky dokázať existenciu paralelného sveta a predsa mnohí vieme, že existuje a vieme sa sním spájať.
Ľudia postupne vedeli a chápali, že život je riadený istými bytosťami a jedného času aj rôzne návštevy z rôznych iných planetárnych častí vesmíru boli realitou, ktoré ich v tomto presvedčení takto postupne utvrdili a výsledok už poznáme.

Seth sa teda v tejto úrovni plne zameral na pochopenie skutočností a formy života, ako aj potrieb paralely. Musel pochopiť nie len nový pojem slova, ktoré dnes nazývame Reinkarnácia, ale pochopiť aj systém prechodu duše z jedného tela do druhého. Začal chápať a učiť sa poznávanie sveta tieňov a čo bolo určité nóvum vtedajšej doby, pochopiť, čo je to duša a ako sa duša mení na základe delenia duše po smrti fyzickej. Musel tak isto vedieť pochopiť a naučiť sa, čo znamená oživenie, vytvorenie fyzického tela, udržať ho pri sile plnej energií a predsa, aby to bola len úplne prázdna schránka, ktorá slúžila len na to, aby bola zdrojom energie pre tých, ktorí tú energiu potrebovali ku svojmu životu. Po väčšinou to boli otroci, ktorí sa narodili a žili pre tento účel a boli v nich duše uskladnené tak, aby vedeli telo, čo najviac nabiť a pred fyzickou smrťou takéhoto tela sa duša premiestnila do iného tela na tej istej úrovni a v prípade potreby do vyššej úrovni.

Predpokladám, že pri slove otroci, sa niektorým ježia vlasy na zátylku, ale ako som už spomenul, musíme brať fakty také, ako boli, nezhoršovať ich a ani ich neprikrášľovať. Boli to fázy života a vývinu, tak prirodzené, ako je pre terajších ľudí prirodzená terajšia civilizácia. Pre Setha bolo jednoznačne dôležité vedieť ovládnuť a pochopiť, ako prejsť z úrovne fyzického bytia do úrovne fyzického bytia a žiť len na úrovni energií. Prechod medzi fyzickými bytiami znamená prechod z jedného tela do druhého tela – mimo proces reinkarnácie.
Práve tu a v tomto momente sa učil byť tým, pochopiť, čo je to prestať jestvovať na základe prijímania potravy, vedieť prijímať potravu v minimálnych dávkach, živiť sa skoro len čistou energiou zabitých otrokov a túto energiu transformovať do toho, aby jeho orgány a telo boli z tejto energie vyživované a fyzicky úplne správne harmonicky udržiavané. Len vo veľmi výnimočných situáciách napríklad zobrali kúsok časti tela, ktoré skonzumovali.
Opäť tuším, že čo tu teraz píšem tak s tým mnohí asi nesúhlasia, pretože som spomínal priamo vlastne kanibalizmus. V tej dobe však ľudské telá boli nato určené boli v tej istej úrovni chápané, ako vy teraz chápete akékoľvek zviera, ktoré chováte doma na mäso. Rozdiel bol však zhruba taký, kým jeden človek ročne v priemer spotrebuje povedzme 25 – 30 kg mäsa v rámci potravy a prežitia, pred 100 rokmi to bolo zrejme ešte násobne viac, tak im na jedno povedzme naše terajšie desťročie stačilo niekoľko deka takejto fyzickej potravy. Pretože tie telá sa uchovávali celé desaťročia v neporušenom stave, aby sa z nich nejaký kúsok tu a tam mohol použiť ako nutná potreba živín s prepojením na fyzickú energiu pochádzajúcu z fyzického tela. Tieto telá boli zdrojom energie, ktorá bola vlastná prapôvodným vládcom uvedenej časti sveta. Bol to proces toho, že telo sa proste po smrti nerozkladalo nemumifikovalo, a predsa sa udržalo v konštantnej podobe po dlhé roky. Samozrejme sa toto dialo utajene a proces uloženia tela mŕtveho panovníka navonok prebehol podľa štandardov tej doby.

Tento príspevok bol odoslaný v utorok, október 1st, 2019 o 11:21 a je zaradený pod Príbehy s tajomstvami. Môžete sledovať akékoľvek reakcie cez RSS 2.0 feed. Môžete zanechať reakciu, alebo spätný odkaz - trackback z Vašej stránky.

Zanechajte reakciu

Musíte byť prihlásený aby ste mohli komentovať.


Copyright © 2018 - prirodna-medicina.SELEKCIA.SK - používame WordPress
Design blogov vytvorili InfoCreek