24
feb

Publikácie

   Autor: Asarat   v | Zobrazené: 225x

 

Za závojom smrti

Limitovaná edícia

Cena: 12,00 eur + poštovné

Vydavateľ a distribútor: Aragona s.r.o.
Kniha sa nepredáva cestou kníhkupectiev.
Je distribuovaná len cestou tejto priamej objednávky.

Počet strán: 401

>> Objednať knihu <<

Život po smrti

Limitovaná edícia

Cena: 10,00 eur + poštovné

Vydavateľ a distribútor: Aragona s.r.o.
Kniha sa nepredáva cestou kníhkupectiev.
Je distribuovaná len cestou tejto priamej objednávky.

Kniha je spojením dvoch prác – „Svet emočného tela“ a „Duša“.
Počet strán: 200

>> Objednať knihu <<

Trevor

Limitovaná edícia

Cena: 10,00 eur + poštovné

Vydavateľ a distribútor: Aragona s.r.o.
Kniha sa nepredáva cestou kníhkupectiev.
Je distribuovaná len cestou tejto priamej objednávky.

Počet strán: 377

>> Objednať knihu <<

Amulety a ochranné artefakty

Táto práca sa zaoberá rôznymi aspektmi amuletov, ochranných magických artefaktov a magických oltárov, ktoré sú dôležitou súčasťou mnohých kultúr a náboženstiev po celom svete.

V kontexte mágie a ich historickému i kultúrnemu významu. Amulety a ochranné artefakty slúžia nielen ako symboly viery a ochrany,
ale tiež ako prostriedky na spojenie s vyššími mocnosťami a duchovnými silami. Ich používanie je hlboko zakorenené v ľudových tradíciách a magických praktikách…..

Kliatba a magické písmo II.

Táto práca nadväzuje priamo na prvú časť Kliatby a magické písmo.

Texty, ktoré sa v tejto práci nachádzajú, sú skutočnými praktickými ukážkami aj s podrobným vysvetlením, ako ich používať, ako správne chápať jednotlivé slová a vety a aj ako s nimi v realite života pracovať.

Ďalej sú tu praktické mantry s vysvetlením ako aj …. .

Svet emočného tela

V tejto publikácii sa čitateľ dočíta, čo sa deje s človekom po smrti fyzického tela. Jednou zo zložiek duše je aj emočné telo, ktoré vlastne sprostredkúva duši podnety z aktuálneho fyzického života, z aktuálnej inkarnácie. Bez tejto emočnej zložky by bola duša len chladným strojom, ktorý si ide za svojím cieľom bez kúska citu či empatie a život by bol iba akousi prázdnou aktivitou.

Autor podrobne popisuje cestu emočného tela po smrti, kam táto zložka duše po smrti putuje, čo ju môže na tejto ceste ohroziť a aké anomálie sa môžu vyskytnúť v prípade, že cestu tunelom do svojho sveta nezvládne.

Duša

Táto práca sa skladá z dvoch častí. V prvej časti autor popisuje dušu z pohľadu introspekčného, definuje základné stavy duše počas života človeka, opisuje ako komunikovať so svojou dušou, ako vycítiť správne napĺňanie cesty duše v danej inkarnácii a čo sa deje, keď duša zo svojej karmickej cesty počas života vybočí.

V druhej časti práce je opísaná cesta duše po smrti fyzického tela, postup, ako sa duša uvoľňuje z hmoty, ako sa dostáva do svojho domovského paralelného sveta alebo do inkarnačného sveta, aké sú zakonitosti inkarnačného cyklu, prečo si nepamätáme minulé životy, čo sa deje s dušou samovraha či po úmrtí násilnou smrťou a podobne. Taktiež sa čitateľ dozvie o vývojovej špirále duše a alternatívnych realitách.

Kniha mágie

Publikácia poskytuje návod na prvé kroky adepta na ceste reálnej mágie a následne uvádza čitateľa hlbšie do tejto témy. Súčasťou publikácie sú návody na praktické cvičenia, vďaka ktorým čitateľ získa základné znalosti pre prácu s mágiou.

V druhej časti publikácie autor popisuje postup, ako vytvárať magické programy a ovplyvňovať tak realitu okolo seba, ako chrániť seba a svojich blízkych pred astrálnymi útokmi, čitateľ sa tiež dozvie niečo o práci v nadvedomí, o astrálnom cestovaní, či časopriestorovej špirále.

V časti o magických amuletoch autor poskytuje praktické ukážky a návody, ako pripraviť fuknčný ochranný amulet a taktiež ako nabiť predmet tak, aby sa z neho stal magický artefakt.

K 1.4. 2020 bola celá kniha prepracovaná, rozšírená do uceleného celku a má 764 strán.

Kliatba a magické písmo

V tejto práci sa čitateľ stretne s opisom síl svetov Temna, Ticha a Tieňov. Tieto jemnohmotné svety sú súčasťou života mága, ktorý pracuje s reálnymi silami a nehrá sa na rozdeľovanie mágie na bielu a čiernu.

Texty, ktoré sa v tejto práci nachádzajú, sú skutočnými praktickými ukázkami aj s podrobným vysvetlením, ako ich používať, ako správne chápať jednotlivé slová a ako s nimi pracovať.

Taktiež sa tu nachádzajú ukážky rôznych typov magických textov, ktoré sú mágovi k dispozícii na priame použitie – napríklad kliatba na odvolanie ducha mŕtveho zo živého človeka, či kliatba na likvidáciu inej uvrhnutej kliatby.

Paralelné svety

Paralelné svety, alebo tiež jemnohmotné svety, sú súčasťou nášho bytia a súčasťou reálnej mágie, či si to už uvedomujeme, alebo nie. Mág k svojej práci potrebuje poznať aj iný rozmer, než je bežný fyzický svet okolo nás.
Preto sa v tejto práci dočítate, na čo slúži mágovi pri práci umelý paralelný svet, čo znamená pojem pôvodný paralelný svet a v neposlednom rade sa dočítate niečo aj o dimenzných bránach.Táto publikácia je dôležitým doplnkom ostatných tu uvedených prác a slúži na rozšírenie obzorov a vedomia praktizujúceho mága pre spoznanie síl z iných svetov.

Iné formy ovplyvňovania skutočností

Táto publikácia popisuje úplne iný druh práce, než je bežná magická prax. Čitateľ sa dozvie o technikách práce v nadvedomí, o tom, ako sa správne pozerať na osudové cesty a kritické body na týchto cestách a ako svojou vôľou ovplyvňovať skutočnosti vo svojom živote, či v živote iných.

Pri práci s týmito technikami jedinec musí dokonale ovádať svoje Ja, zbaviť sa mnohých sebeckých pohnútok a predovšetkým pochopiť seba samého. Až potom dokáže skutočne pracovať v tomto stave zmeneného vedomia.V tomto type práce sa nepoužívajú žiadne pomôcky ako kliatby či mantry, tu je človek len sám so sebou a so svojou úlohou a tu sa jednoznačne ukáže, ako mág zvláda prácu so svojím vlastným Ja.

Zásah do karmy (výmena časových sekvencii)

Táto práca je svojím spôsobom vrcholovým dielom umenia mágie. Kto môže povedať, že dokáže zasiahnuť do karmy žijúceho človeka tak, aby sa jeho život zmenil? Táto práca je nebezpečná z pohľadu životov všetkých, ktorí sú zúčastnení na akte výmeny a zásahu do karmy. Na tomto musí spolupracovať niekoľko praktizujúcich mágov, ktorí sa stávajú mostom medzi životom a smrťou.
Smrť a duša sú totiž pevnou súčasťou tejto práce a sila smrti je tu prítomná prostredníctvom mŕtvej duše, aby mohlo dôjsť k zámene karmy. Cestou mŕtvej duše potom pôvodná karma odchádza do sveta paralely a klientovi sa začína nový život a je na ňom, ako s ním naloží.

Tajomstvá ukryté v príbehoch

V týchto príbehoch sú ukryté reálne skutočnosti, ktoré priniesol sám život. Pre správne pochopenie však treba vedieť čítať medzi riadkami. Často nemožno pravdu napísať jednoznačne, pretože identitu klientov treba chrániť, ale čitateľ tu nájde príklady reálnej práce zo života mága. Sú tu príbehy so šťastným koncom, ale aj príbehy, kde happy end chýba.

V neposlednom rade sa dočítate niečo z dávnej minulosti, o zabudnutej histórii ľudstva, ktorá sa v učebniciach dejepisu neuvádza. Formou príbehov a spomienok z čias dávno minulých autor popisuje tajomstvá dávnych dôb, ako aj počiatky života tu na Zemi.

Princezná Anaris

Príbeh o Anaris?
Nie. Je to história, ktorú som sa rozhodol napísať o princeznej Anaris. O egyptskej princeznej, ktorú sotva nájdete v mytológii. Čo sa však z toho, čo píšem dá nájsť v mytológii? Píšem to na jej podnet tak, ako som jej to bol prisľúbil.Anaris, mne už zostáva len dúfať, že v tom, čo tu budeš čítať nájdeš aspoň časť toho, čo hľadáš.

Zasvätenia

Táto publikácia vznikala postupne dlhé roky, pretože autor hľadal optimálny spôsob, ako sprostredkovať silu a schopnosti mága svojim žiakom bezpečne a efektívne. Kedysi v dávnych dobách existoval len jeden spôsob prenosu sily – učiteľ na konci svojej kariéry mága, či na konci svojho života preniesol svoje schopnosti na svojho vybraného žiaka a tým o ne definitívne prišiel. Život však priniesol potrebu prenosu tohto učenia na ďalších žiakov tak, aby samotný majster nestratil svoje schopnosti a mohol s týmito technikami pracovať aj naďalej a taktiež aby mohol učiť viacerých žiakov a odovzdať im svoje učenie so všetkým, čo k tomu patrí.

Uvedená práca je len informačná a autor dal právomoc na zasväcovanie zatiaľ len trom svojim nasledovníkom. Zaujímavosťou je, že táto práca je pravdepodobne jediná svojho druhu v rámci tohto typu mágie. Nikde sme sa nedopátrali, že by takúto formu zasvätenia niekto v minulosti dokázal vyvinúť a uviesť do života.

Obrady a tradície Spoločenstva Selekcia

V publikácii autor popisuje obrady a tradície Spoločenstva Selekcia z pohľadu histórie v nadväznosti na pôvodné materské Spoločenstvo Anách. Vysvetľuje dôvody, ktoré viedli k vzniku určitých obradov a postupov, aby mali súčasní členovia Spoločenstva Selekcia prehľad o ich význame a dôležitosti.

Copyright © 2018 - prirodna-medicina.SELEKCIA.SK - používame WordPress
Design blogov vytvorili InfoCreek