15
máj

Paralelný a pôvodný paralelný svet

   Autor: Asarat   v Paralelné svety | Zobrazené: 31x

Horná časť obrázku, hrubá šípka, nám znázorňuje spätnú väzbu z pôvodného paralelného sveta do terajšieho fyzického sveta, kde nám súbežne dochádza k spojeniu a odovzdaniu síl do umelého sveta paralely, ako aj do fyzického sveta. Treba to chápať tak, že umelý svet paralely a fyzický svet je vlastne jeden a ten istý, len sme ho rozdelili technikou mágie. Keď žiadame pomoc z pôvodného sveta paralely, de facto žiadame o pomoc pre seba do úrovne fyzickej. Je preto dôležitý aj časový harmonogram programu toho, čo žiadame. Cez osobu, ktorá predstavuje bod spojenia s paralelným svetom, môžu žiadať o pomoc aj zúčastnení asistenti za predpokladu súhlasu mága, ktorý vykonáva obrad. Treba vedieť, od koho žiadame pomoc, aby sme ju nežiadali len od imaginárnej sily, pretože potom sa to stratí v neznámom priestore a môže a nemusí dôjsť k vzájomnej výmene pomoci. V našom prípade je znázornená Gaia, od ktorej sme žiadali pomoc a ktorej súčasne v prvom rade poskytujeme dostatočnú silu, aby mohla sama seba v danom svete vrátiť do úrovne bytia. Ak tak neučiníme, je to ako keby sme sa modlili k mŕtvole, ktorá nie je vyhlásená za svätého .

Musíme teda pochopiť dôležitosť toho, že najprv dávam a až potom niečo žiadam. V našom prípade sa môžeme rozhodnúť pre obetu tzv. darov, ktoré symbolizujú energetický zdroj nejakej potreby pre uvedenú bytosť. Tak isto môžeme dať, resp. obetovať, napríklad ľudí, ktorých samozrejme za tým účelom nemusíme zabiť, pretože sa jedná len o prirodzenú výmenu energii medzi zainteresovanými subjektmi. K výmene energii v tomto prípade dochádza tak, že mág, ktorý pracuje, berie energiu od asistentov, posiela ju do pôvodného sveta paralely a asistentom dáva vlastnú energiu, ktorú si on nahrádza svojou vlastnou technikou, ktorú využíva na vlastné načerpanie nových síl. Tým pádom v danom momente zabezpečíme to, že pôvodný svet paralely a v ňom vytipovaný subjekt (v našom prípade Gaia) má v určitých intervaloch zabezpečený prísun energie a tým pádom dochádza k postupnému sfunkčneniu alebo oživeniu uvedeného subjektu v pôvodnom svete paralely.

Evidentne môže vyvstať otázka, čo sa deje so svetom paralely, do ktorého ide astrálne telo po fyzickej smrti. V tomto prípade sa vráťme o nejakú dobu späť a zaspomínajme si na to, čo už poznáme.

Kedysi som písal, že ľudia si vytvárajú svety paralely pre svoje emočné telá. Je to zdroj sily pre ne. Keď berieme pôvodnú inkarnáciu a špirálu, tak to, čo hľadáme, je v prapôvodnom svete paralely. My sme sa stali obojživelným druhom a naučili sme sa tu žiť bez spojenia s naším pôvodným svetom. Prišli iné bytosti a božstvá, ktoré vytláčali prapôvodné bytosti. Tým, že sme prišli osídľovať Zem, sme sa stali obojživelníkmi. Žili sme v dvoch svetoch a vzdali sme sa veľkej časti svojej sily. Zabezpečovali sme v chrámoch potravu pre paralelu, aby sme mali kam ísť.

Pri tomto však došlo k tomu, že to bolo rozdelené na dve časti: jedna časť sa venovala novému paralelnému svetu a druhá časť pôvodnému paralelnému svetu. Ak by som to chcel priblížiť, mohol by som to opísať ako samostatné chrámy, ktoré sa starali o zosnulých na tomto svete a na chrámy, ktoré sa starali o pôvodný paralelný svet a o bytosti v ňom. Pretože časom sme sa vlastne prestali starať o pôvodný paralelný svet, došlo k narušeniu obojstrannej výmeny energii a tým pádom k utlmeniu činnosti pôvodného paralelného sveta na minimum.

Aktivita bytostí v paralele prapôvodnej je 1 percento zo 100, ak sa na ňu zabudlo. Keď sa k nej obrátime znovu, tak ožije a poskytne nám silu. Treba brať do úvahy, že jedným takýmto počinom nevrátime tisíce rokov zanedbaného prísunu energii, ale niekde začať treba.

Neberte do úvahy vzdialenosť ani časopriestorové smyčky, lebo keď prichádzame z nižšej formy bytia, tak sa vieme z fyzickej úrovne dostať do paralelného sveta, ale nedokážeme sa vždy preniesť do pôvodného paralelného sveta a toto je dôsledok toho že sme svoj život rozdelili na dve úrovne. Po smrti sa naše druhé ja dostane do paralelného sveta a stade sa inkarnuje do tela fyzického. Ak chceme vrátiť pôvodné civilizácie a pôvodný svet, tak musíme učiniť prepojenie medzi umelým paralelným svetom a pôvodným paralelným svetom a bytosťami v ňom Na toto používame rôzne úrovne fyzického života s umelo vytvorenými paralelnými svetmi. Paralelný svet je podľa kresťanov druhý svet. Vieme si vybrať spôsob a formu, čím budeme v tom svete. Došlo k prepojeniu svetov a dá sa prepojiť duša s pôvodným paralelným svetom. Tým že vieme zabezpečiť prepojenie, tak sa po smrti jedinca stretneme v určitom bode v paralelnom svete a z tohto bodu nám vzniká štartovacia plocha pre ďalšiu inkarnáciu. To znamená, že po smrti fyzického tela ide o to aby sme sa dostali všetci do toho bodu a stade sa dostaneme ďalej. Tým, že nás prepojí z pôvodného sveta s fyzickým svetom sa dostaneme do toho bodu po smrti.

Obrázok č. 12

Som tu preto, aby som vás pozbieral a aby ste sa pomaly začali vracať do života, kde sme mali schopnosti (napr. telekinéza). Pracujem so schopnosťou, z ktorej mi 99 percent chýba. Musím sa dobiť silou z paralelného sveta a hľadám formu, ako sa k sile dostať a kvalitnejšie žiť. Vytvárame bránu do paralelného sveta a robíme prvé kroky. Tým, že pôvodné rituály potlačili  žijúce náboženstvá (kresťanské, islamské, židovské a pod.), tak oni spretrhali putá s chrámami. Aby sme boli komplexní v našom svete, aby sme vedeli žiť obojživelne, v umelo vytvorenom paralelnom svete budeme robiť rituály.

Tento príspevok bol odoslaný v pondelok, máj 15th, 2023 o 16:38 a je zaradený pod Paralelné svety. Môžete sledovať akékoľvek reakcie cez RSS 2.0 feed. Môžete prejsť na koniec a zanechať reakciu. Pingovanie je momentálne zakázané.

Zanechajte reakciu

Musíte byť prihlásený aby ste mohli komentovať.


Copyright © 2018 - prirodna-medicina.SELEKCIA.SK - používame WordPress
Design blogov vytvorili InfoCreek