24
jún

Ochrana magického písma

   Autor: Asarat   v Kliatby a magické písmo | Zobrazené: 7x

Ochrana magického písma je fascinujúcou témou, ktorá zahŕňa rôzne techniky a postupy na zabezpečenie a utajenie magických textov a symbolov. V dejinách mágie a ezoteriky sa používali mnohé metódy na ochranu takýchto písiem pred nepovolanými osobami. Ja osobne tiež toto občas používam. Napríklad v knihe mágie je text ktorý som pôvodne takto ochránil tému o Paralelných svetoch a našiel sa jeden kolega, ktorý túto ochranu ignoroval a text čítal tak, že ho „neodomkol“ a potom sa uňho doma v noci diali podivné veci. Aj mi vynadal, ale bola to jeho chyba, že text „neodomkol “ a tým aktivoval sily tam ukryté, ktoré čítaním textu povolal. Tiež svoje texty chránim tak, že ak ich číta nepovolaná osoba síce text prečíta, ale význam uniká. Je to tak, že sa text chráni pred nepovoleným čítaním pretože je určený mojím žiakom a nasledovníkom spoločenstiev Anách a Selekcie, či mojim iným potomkom a žiakom.

Bežné metódy ochrany magického písma:

1. Šifrovanie: Šifrovanie je technika, kde sa text prepisuje do inej formy, aby bol nečitateľný pre tých, ktorí nepoznajú kľúč. Staroveké civilizácie, ako Egypťania alebo Gréci, používali rôzne šifrovacie metódy na ochranu svojich tajomstiev.

2. Magické symboly a runy: Využitie symbolov, ktoré majú ochranný alebo utajujúci charakter. Runy a iné starobylé symboly sa často kombinovali s textom, aby poskytovali dodatočnú vrstvu ochrany. (Ak sa chceš niečo dozvedieť o Runách prečítaj si prácu kolegyni Vhiolynty – Runová mágia.)

3. Ochranné kúzla a zaklínadlá: Mágovia a čarodejnice často používajú ochranné praktiky ktoré chránia magické písma pred odhalením alebo zneužitím. Tieto ochrany môžu byť vyslovené alebo zapísané priamo na dokumente. (Ja zapisujem priamo do textu knihy, či dokumentu.) A samozrejme vždy musí ku takému písmu existovať kľúč, aby sa text mohol potom voľne čítať.

4. Neviditeľný atrament: Používanie špeciálnych atramentov, ktoré sú neviditeľné za normálnych okolností, ale odhalia sa pod určitým svetlom alebo teplom. Táto technika bola obľúbená medzi alchymistami a okultistami.

5. Strážcovia a ochranné bytosti: Mnohí verili, že magické texty môžu byť chránené bytosťami alebo duchmi, ktorí sú povolaní, aby strážili tajomstvá. Tieto entity môžu byť viazané na text pomocou špeciálnych rituálov. Tým vznikne skutočné magické písmo určené konkrétnej osobe, či osobám.

6. Geomantické ochrany: Niektoré systémy magického písma využívajú Geomantické ochrany alebo usporiadania, ktoré vytvárajú ochranné bariéry okolo textu. Tieto vzory môžu byť kreslené na papier alebo vyryté do kameňa.

• Poznámka: Vysvetlenie, čo sú Geomantické ochrany:

Geomantické ochrany sú formy ochrany, ktoré využívajú geomantiu, starodávne umenie a vedu o čítaní a manipulovaní energií zeme. Geomantia, z gréckeho „geomanteia“ (zem a veštenie), je prax, ktorá zahrňuje interpretáciu prírodných znamení a symbolov na zemi. V kontexte ochrany sa geomantia používa na vytváranie a udržiavanie energetických bariér alebo štítov, ktoré chránia osoby, domovy, alebo miesta pred negatívnymi vplyvmi.

Hlavné princípy geomantických ochrán zahŕňajú:

1. Umiestnenie objektov: Rôzne objekty, ako sú kamene, kryštály, amulety alebo rastliny, sa umiestňujú na strategických miestach s cieľom harmonizovať a stabilizovať energetické polia.

2. Vytváranie energetických mriežok: Pomocou liniek alebo geometrických vzorcov sa vytvárajú mriežky, ktoré usmerňujú a posilňujú ochranné energie.

3. Symbolizmus a rituály: Používanie symbolov, ako sú pentagramy alebo iné posvätné znaky, spolu s rituálmi, ktoré posilňujú ochranné účinky.

4. Využitie prírodných prvkov: Prvky, ako voda, zem, oheň a vzduch, sa využívajú na posilnenie ochrany, často v podobe fontán, ohnísk alebo veterných zvonov. Tu doporučujem si prečítať prácu Živlová mágia- autorka kolegyňa Lulith.

5. Harmonizácia priestoru: Celková úprava priestoru podľa princípov feng-šuej alebo iných tradičných metód na zlepšenie energetickej rovnováhy a ochrany.
Geomantické ochrany sú teda komplexné metódy, ktoré kombinujú fyzické objekty, symbolické významy a duchovné praktiky na vytvorenie ochranného energetického prostredia.

Zrkadlové písmo:

1. Zrkadlové písmo je písmo, ktoré sa píše odprava doľava a pri čítaní v zrkadle sa zobrazuje správne, teda zľava doprava. Je to zábavná a kreatívna forma písania, kde sa jednotlivé písmená a slová obracajú. Zrkadlovým písmom sa píše tak, že písmená sú zobrazované v opačnom poradí, ako by sme ich čítali bežne, aby v zrkadle vyzerali správne. Toto písmo používal napríklad Leonardo da Vinci vo svojich poznámkach a náčrtoch. Leonardo da Vinci bol všeobecne známy svojimi štúdiami a poznámkami z anatómie, mechaniky a iných oblastí, a často si zapisoval svoje poznámky práve v zrkadlovom písme.
U nás v Selekcii túto techniku ovláda VVK Tara a dokáže preto svoje texty takto písať, aby boli čitateľné len v zrkadle. A samozrejme ich dokáže pri tom aj energeticky zabezpečiť.

Príklady ochrany v rôznych kultúrach:

• Staroveký Egypt: Egypťania používali hieroglyfy, ktoré mali často dvojitý význam – jeden bežný a jeden mystický, dostupný len zasväteným.

• Stredoveká Európa: Alchymisti a mágovia používali šifry a magické symboly na ochranu svojich diel. Knihy boli často zamykané do špeciálnych skriniek a opatrené magickými pečaťami.

• Čína a Japonsko: V týchto kultúrach sa využívali talizmany a ochranné znaky, ktoré mali zabrániť zlým duchom alebo nepovolaným osobám prístup k tajomstvám.
Ochrana magického písma je dôležitým aspektom pri práci s magickými textami. Používanie rôznych techník zabezpečuje, že tieto texty zostanú neporušené a nebudú zneužité tými, ktorí nemajú potrebné vedomosti alebo dobré úmysly.

Ako ochrániť magické písmo Rún:

1. Fyzická ochrana: Uchovávaj runy v bezpečnom mieste, napríklad v puzdre alebo obale, aby nedochádzalo k ich poškodeniu.

2. Energetická ochrana: Pred použitím Rún môžeš meditovať alebo vykonať rituál s cieľom ochrániť ich energetickú silu a vyvážiť ich energiu. Napríklad meditáciou, kde vrecko s Runami máš v rukách a v meditácii ich požiadaš o súčinnosť a pomoc pri tom, čo budeš robiť.

3. Rituály a obety: Môžeš tiež vykonávať rituály alebo obetovať symbolické predmety, aby si získal/la priazeň bohov, či bytostí a ochrániť, tak runy. Obeta stačí symbolická napríklad, ak vidíš niekoho v núdzi ktorý prosí o almužnu daj mu jedno euro a zapamätaj si energiu ktorou to euro dávaš. A potom pred prácou si v meditácii toto vizualizuj a ukáž bytostiam, že si urobil/la obetu v dobrej viere. (Veď nikdy nikto nevie kedy sa ocitne v takejto núdzi a aj to euro môže byť rozdielom, či ostanem o hlade alebo si budem vedieť kúpiť jesť. Preto ja nikdy neľutujem, ak mám u seba drobné sa o ne takto podeliť.)

4. Rešpekt a úcta: Dôležité je mať k Runám úctu a rešpektovať ich magický význam. Používaj ich len s dobrými úmyslami a s cieľom prinášať pozitívnu energiu.

Tieto praktiky Ti pomôžu udržať magické písmo Rún v bezpečí a zachovať ich silu a posvätnosť.

Tento príspevok bol odoslaný v pondelok, jún 24th, 2024 o 18:28 a je zaradený pod Kliatby a magické písmo. Môžete sledovať akékoľvek reakcie cez RSS 2.0 feed. Môžete zanechať reakciu, alebo spätný odkaz - trackback z Vašej stránky.

Zanechajte reakciu

Musíte byť prihlásený aby ste mohli komentovať.


Copyright © 2018 - prirodna-medicina.SELEKCIA.SK - používame WordPress
Design blogov vytvorili InfoCreek