24
feb

O mne

   Autor: Asarat   v | Zobrazené: 384x

 

Ako som sa stal mágom?

Pre cestu mága som sa nerozhodol, bol som na ňu vybraný.
Z pohľadu istej roviny som prišiel z domovského paralelného sveta. Z pohľadu ľudského sa moje prvé stretnutie s mágiou odohralo pri narodení. Z rozprávania viem, že v ten deň k nám domov zavítal muž, ktorý sa venoval tajným náukám a vyhlásil, že si ma berie pod ochranu.
To bolo oficiálne moje prvé stretnutie s mágiou na tomto svete a v tomto živote. No treba priznať, že tí, ktorí ma do tajov mágie v súčasnom živote zasvätili, boli v minulom živote mojimi žiakmi.
V predchádzajúcej inkarnácii som im presne vysvetlil, kedy a kde sa znova narodím.
A tak ma našli, prišli učiť, vzdelávať, aby som rozvinul zabudnuté a pokračoval vo svojej ceste opätovne.
Nepretržite sa zaoberám starovekými okultnými technikami a svoju prácu vnímam ako životné poslanie. A nielen životné, ale celo existenčné. Vyvinul som „nové“ a funkčné techniky mágie a rovnako dokázal, že existujú aj skutočné alternatívne reality voči naším životom.

Spoznal som smrť, spoznal som záhrobie, spoznal som ako pomôcť pri zakliatí, spoznal som ako zmeniť karmu človeka a ako ho vrátiť do života tak, aby mohol opäť byť úspešný.
Nikdy nikoho nekopírujem a nikoho učenie nevykrádam. Som skutočne autentický a to čo robím a učím je moje reálne duševné vlastníctvo.

Som pôvodným prastarým veľkňazom a nosím v sebe tajomstvá tisícok rokov. To nie je bezbrehé chvastúnstvo, ale realita. No nie každému a na počkanie všetko vyjavím.
Tiež nekráčam po svete ako šaman z Afriky ovešaný lebkami a kosťami. Ten kto ma stretne, ten stretne navonok obyčajného človeka zaťaženého rokmi a životom.
Napriek tomu ten kto moju pomoc potrebuje a ja sa mu rozhodnem pomôcť, môže si byť istý, že do toho vložím celé svoje Ja a ak je to potrebné, neváham a prekročím hranice, ktoré prekročí málo jedincov na svete. Spojím sa so svetom paralely, záhrobia, alternatívnej reality, atď. a zasiahnem aj do karmy človeka.
Mnohí mi vyčítajú, že zasahujem aj do karmy, že na to nemám právo, že karma je karma.
Ja na to poviem len toľko, že ten kto to nedokáže, dokáže len mudrovať o tom, ako sa s karmou nedá nič robiť, no ja to dokážem a robím. Ja výzvy prijímam a mením životy ľudí.

Ešte stále tiež hľadám žiakov a či žiaka, ktorí budú a či bude pripravený, aby sa učil a ja som odovzdal svoje učenie ďalej.
Napriek tomu, že som vychoval niekoľko kolegov do najvyššej úrovne a oni už vychovali ďalších na úroveň kolegov, tak aj napriek tomu hľadám tých, ktorí by sa nebáli vstúpiť na túto cestu a stať sa mágmi.

Moje krédo:

„Nie ten má moc v rukách, kto ju ukazuje a chváli sa ňou, ale ten, kto ju vykonáva tak, že o tom vie len málokto.
Podstatné však je, aby som za tým všetkým stál ja a pritom som nechal konať iných. Nech sa deje čokoľvek, nech sláva padá na hlavu iných za to, čo vykonali, nech majú bohatstvo a nech ich ľudia dvíhajú na piedestál, ale ja viem, že je to moja práca a ja som usmerňoval to, čo sa udialo.
Presne to, za čo tí ostatní sú oslavovaní, či zatracovaní.
Navonok som sám a bezvýznamný, smiešny, ľutovaný a či len trpený.
To je však daň ktorú platím za to, že som ten, kto som.
A ten, kto chce byť ako ja, ten bude platiť túto daň rovnako ako ja.“


Copyright © 2018 - prirodna-medicina.SELEKCIA.SK - používame WordPress
Design blogov vytvorili InfoCreek