14
jan

Kostol

   Autor: Asarat   v Príbehy s tajomstvami | Zobrazené: 35x

Tento príbeh Vás mnohých iste bude šokovať a poviete si, že toto sa iste nikdy a nikde neudialo. Ja Vás ale ubezpečujem, že sa to stalo. Samozrejme, miesto nereálne vymyslené tak, aby sa zachovala úplná anonymita  miesta i osôb. Ešte dodám, že to bolo okolo niekedy medzi rokmi 1996 -1998 (už neviem presne.) A tento zápis som nechal (až na revidovanie mien), tak ako bol vtedy v tom čase spísaný a zachytený pre naše interné potreby.

Jedného dňa  som sa dozvedel o peripetiách jedného správcu kostola v dedine Nef. Tento ctihodný pán si plnil svoju pastoračnú činnosť zodpovedne. Aspoň tak sa to o ňom hovorilo. Osobne som ho poznal len veľmi povrchne. Občas sme sa stretli, podali si ruky, stratili pár slov, tak sa nedá povedať iné o takejto známosti.
Dni utekali a ja som znova a znova dozvedal od ľudí, čo mu boli bližšie, o jeho problémoch s kostolom. Raz mu ktosi poradil, aby sa obrátil na mňa o pomoc. Nuž viem si predstaviť ako sa asi zatváril. Vedel som o tom, že mu to navrhli pretože sa to opýtali skôr mňa, či mu môžu povedať o tejto možnosti pomoci. Váhal ešte niekoľko týždňov, ale raz sa ten pohár prelial. Pán pastor prišiel za mnou a rozprávali sme sa len tak. Prišiel pod zámienkou, ktorú si už nepamätám, ale bola taká, aby sa kedykoľvek mohol stiahnuť. Tak som teda ja prešiel k téme.

Pozorne som ho vypočul a povedal, že ak teda dovolí, ja niekedy docestujem do Nefu. Prvé stretnutie prebehlo dosť zvláštne. Pán pastor bol celý nesvoj, ale neustúpil od svojho zámeru. Sprevádzal ma po celom kostole a nespustil zo mňa oči. Neustále sa uisťoval, že moja činnosť ničím nie je proti bohu. Keď ma videl, ako chodím po kostole a hovorím, kto a akí ľudia tam väčšinou sedia, oblieval ho pot. Nie kvôli tomu, čo som o nich povedal, ale že som ich vedel opísať, v akom sú veku a či tam sedí muž, či žena. Prešiel som kostol a poradil, aby znovu vysvätil oblasť pred oltárom. Tá sila totiž pôsobila špecificky tam. Približne meter pred oltárom tá sila nepôsobila, pretože tam bola sila oltára. Dohodli sme sa ešte na pár drobnostiach, ktoré prijal a usúdil, že tým nijako nenarušíme jeho predložené podmienky.
Na záver sme sa len rozlúčili a dohodli sa, že po čase mi dá vedieť, ako to dopadlo. Ohlásil sa o krátky čas. Nepomohlo to. Tak som sa do Nefu vrátil znovu. Tento krát som mu povedal, čo mienim urobiť, ale ak ani toto nepomôže, musím urobiť niečo iné. Nuž ani táto pomoc nebola účinná. Bolo sa treba rozhodnúť pre niečo, čo definitívne zabezpečí pokoj. To, čo prebehlo následne, je napísané vo forme správy. Samozrejme táto správa je skrátená a sú vypustené mnohé prvky a hodnotenia, ktoré aj tak nemajú vplyv na uvedené skutočnosti.

Tak ako bolo vo všeobecnej časti uvedené, akcia prebehla v súlade s požiadavkou objednávateľa. Bolo prihliadnuté na miesto a charakter okolností. Zúčastnení: objednávateľ (len v úvode, aby sa presvedčil, že nič nebude  vykonané proti predpisom a požiadavkám, ktoré predostrel) a ďalšie mená zúčastnených vzhľadom na isté okolnosti neuvádzam.

Úvod:

Po príchode a zistení skutkového stavu som zahájil krátku poradu. Požiadal som kolegov,  aby my predostreli svoj názor na vec. Po vypočutí som znova zopakoval, ako sa k veci pristúpi. Súčasne som vyzval prítomných, aby ešte raz zvážili svoje zotrvanie na akcii.

Rituál:

Zahájenie prebehlo mojím prístupom k oltáru a poprosením pána chrámu o dovolenie na zásah. Toto som previedol stojac čelom k oltáru. Po chvíli som sa otočil a podišiel k oltáru,  kľakol som si pred ním a poprosil pána chrámu o spoluprácu a pomoc. Moji asistenti stáli a mali ma sledovať a súčasne sa sústrediť na všetko okolo seba. Po uvedených veciach som ich požiadal, aby odstúpili ďalej. Ja osobne som prešiel k dverám k nádobkám so svätenou vodou a… Doniesol som ju pred oltár. Súčasne som… Potom som… Predtým, než som ju vložil,  potrel som si čelo a tvár… Vrátil som sa pred oltár, znova som pokľakol a poprosil o pomoc a súhlas. Sila, aká vyžarovala z oltára, sa nedá zameniť. A keďže som tú silu vnímal ako pozitívnu, mal som súhlas. Ak by sila bola negatívna, bol by to nesúhlas a ja by som musel hľadať iné formy. Neviem iste, či až nie v tejto fáze som požiadal kolegov, aby ustúpili ďalej – to však nie je tak podstatné.

Následne som pristúpil k otvoreniu dimenzie. Otvorená bola časopriestorovou bránou a celý chrám bol pohltený do časopriestoru. Hlavná sila bola koncentrovaná do miesta otvorenia. V časovej dimenzii som našiel dobu pokoja, ktorú som preniesol do dňa a času uvedeného ako prítomný. Zvyšok sily, ktorú protivník vynaložil, som pohltil do seba ako…

Po uzavretí časopriestorovej brány som sa chvíľu venoval sebe a koncentrácii. Potom som sa otočil k oltáru, pokľakol pred ním a poďakoval pánovi chrámu za vzájomnú pomoc. Odišiel som od oltára a požiadal kolegov, aby zhodnotili situáciu. Po ich uistení, že všetko je v poriadku, ako skúšku správnosti pre porovnanie som…

Znova sa skontroloval priestor. Na záver sme prišli pred oltár aby sme preukázali úctu miestu a akciu ukončili modlitbami. Odchod prebehol bez problémov. Uzamkol som kostol a kľúč vrátil.

Hodnotenie  objednávateľa:

V dohovorený deň  som sa stretol s kňazom kostola a hodnotil to pozitívne.
Tu sa opisuje skutočnosť troška ináč…

Odôvodnenie zásahu na neutrálnej pôde:

Vzhľadom na to, že sa v kostole po krátkej dobe určité veci vracali do pôvodnej situácie, bolo rozhodnuté nasledovne: Urobí sa opatrenie tvrdého charakteru a rázu s dodržaním a prihliadnutím na okolnosti a s ohľadom na miesto a objednávateľa. Na uvedenú akciu som pozval svojich kolegov ako výpomoc. Po mojom príchode a ohlásení sa sme prešli do kostola, kde som s pastorom farnosti ešte prešiel pár drobností organizačného charakteru. Sedeli sme tak, aby sme videli na prichádzajúcich  kolegov. Všetci prišli s krátkym časovým odstupom po sebe.

Kňaz hodnotil ich príchod pozitívne, pretože sa všetci správali presne podľa predpisov vstupu do chrámu. Po stručnom úvode, ako sa na vec pozerať, sme prešli k obhliadke miesta. Teda okrem mňa a kňaza. Po skončení obhliadky nás kňaz opustil a my sme sa pustili do krátkej porady. Po porade som pristúpil k riešeniu problému za asistencie kolegov. Po určitej dobe som požiadal kolegov, aby sa trocha stiahli do úzadia a otvoril som časopriestor, aby som vymenil čas a priestor. A to, čo  tam pôsobilo a bolo, som premiestnil do časopriestoru. Uvedenú akciu sme začali a skončili bez akýchkoľvek porušení pravidiel ohľadom dodržania pravidla neutrálnej pôdy, vzhľadom na to, že chrámy a kostoly nesmú byť použité ako miesto boja.

Moje postrehy:

Pracoval som na deväťdesiat percent sám, vzhľadom na okolnosti. Konštatujem, že prístup  mojich kolegov (asistentov) bol vysoko profesionálny a nič sa im po akcii nevytklo. Nenašiel sa žiadny hrdina dobrodruh, ktorý by vybočil z určeného smeru. Štýl, ako bolo prevedené otvorenie dimenzie, popíšem v správe o technikách, ako aj presný súbeh činností podľa pokynov vypracovaných Kňazmi spoločnosti.

Odôvodnenie použitých techník:

Bolo brané do úvahy miesto ako také. Z čoho vyplynula nutnosť dodržať pokyn o systéme boja v prípade neohrozenia člena spoločnosti, ako aj zhodnotiť opodstatnenosť zásahu uvedeného charakteru. S ohľadom na skutočnosť, že som došiel k presvedčeniu o skutočnom útoku na chrám ako taký a súčasne som bol osobne, ako Veľkňaz, požiadaný o zistenie skutočností a následne o pomoc. Po zvážení zistených skutočností som rozhodoval o spôsobe odvrátenia nebezpečenstva s priklonením sa ku skutočnosti, že bol v priamom ohrození aj život pastora. Na výber som zvažoval techniky mimo pozemské: Časopriestor a aj klasické magické zásahy umiestnením prvkov. O iných prvkoch som neuvažoval, pretože by boli úplne neefektívne. S ohľadom na  túto skutočnosť a dodržanie zákonov o zásahu strážcov som sa rozhodol, ako bolo vyššie uvedené.

Záver:

Zásah som previedol na základe požiadavky a zistených skutočností. Bolo prevedené otvorenie časopriestoru. Povolenie som si nepýtal vzhľadom na skutočnosť, že mi už bolo pridelené na akýkoľvek zásah či prevádzanú činnosť. Toto mi bolo udelené pri prevzatí symbolu i postu Veľkňaza spoločnosti, ako aj najvyššieho strážcu oprávneného k zásahom za účelom ochrany proti akýmkoľvek útokom podľa vlastného uváženia.

Nuž a čo dodať na samý záver? Snáď len to, že je smutné, že Vy ľudia zachádzate vo svojej zlobe a nenávisti až tak ďaleko, že neváhate siahnuť aj na najvyššie vaše duchovné hodnoty.  To ešte netreba opomenúť, že tá sila mala pripraviť o život kňaza.

Tento príspevok bol odoslaný v utorok, január 14th, 2020 o 13:41 a je zaradený pod Príbehy s tajomstvami. Môžete sledovať akékoľvek reakcie cez RSS 2.0 feed. Môžete zanechať reakciu, alebo spätný odkaz - trackback z Vašej stránky.

Zanechajte reakciu

Musíte byť prihlásený aby ste mohli komentovať.


Copyright © 2018 - prirodna-medicina.SELEKCIA.SK - používame WordPress
Design blogov vytvorili InfoCreek