Archív pre ‘Kniha’ Category

Na Zem a život tu na Zemi vplývajú aj iné sily, než tie pochádzajúce z fyzickej roviny. Väčšinou to, čo sa deje tu vo fyzickej rovine, sa už dávno predtým začalo diať v rovine svetov paralely. Je to ako šachová partia, kde svety paralely sú hráči, Zem je šachovnica a ľudia figúrky. Možno zvláštna predstava, pre niekoho možno nepríjemná. Naozaj sme len figúrkami v rukách niečoho väčšieho? Ťažko sa to pripúšťa pri našom vrodenom egoizme a predstave o vlastnej dôležitosti, ale pravda je taká, že vždy je nad nami niečo väčšie, silnejšie. Môžeme sa na svojom malom piesočku hrať na kráľov, ale v skutočnosti v širšom kontexte budeme možno len pešiakom. Uvedomenie si a pripustenie tejto skutočnosti je základom pochopenia témy paralelných svetov. Zobraziť celý príspevok »

V tejto kapitole sa budeme baviť o spôsoboch, ako sa dajú zachytávať rôzne neurčité vplyvy z paralelných svetov – teda posledné dve popísané kategórie. K tým totiž dochádza najčastejšie a to nám vytvára určitý priestor na pozorovanie, mapovanie súvislostí a zákonitostí. Čo sa týka dimenzných brán, tie v tomto momente prenecháme strážcom na to určeným. Tí, ktorí nimi ste, o tom už buď viete, alebo sa v pravý čas dozviete a teoretická príprava na takýto zásah by bola aj tak zbytočná. A tému otvárania trhlín do paralelných svetov zase pre tento moment prenecháme tým, ktorí sa výskumu a priamej práci v tomto smere venujú. Zobraziť celý príspevok »

Emočné Telo, ktoré sa dostalo do medzipriestoru po násilnom prerušení fyzického života samovraždou, sa dostáva do stavu, kedy nedokáže opustiť medzipriestor. Karmický program, ktorého je súčasťou a tiež aj inkarnovaná duša si uvedomujú, že jeho čas sa ešte nenaplnil. Najprv všetko prebieha tak isto, ako pri úmrtí po uplynutí stanoveného času. Aj toto Emočné Telo sa bude najprv snažiť dať o sebe vedieť svojmu okoliu a taktiež prežije prekvapenie z uvedomenia si svojej smrti. Dokonca zaregistruje aj otvorenie tunela, avšak nepovažuje ho za svoj, pretože v prvom rade sa bude pokúšať naplniť program svojej dĺžky života.
Zobraziť celý príspevok »

Než prejdem ďalej v téme, krátko spomeniem Tóru. Tóra je Hebrejský zákon, inak známy aj ako Mojžišov zákon. Tóra v užšom slova zmysle je priamo Pentateuch, päť Mojžišových kníh, t.j. prvých päť kníh kresťanského Starého zákona. V širšom slova zmysle ide o písanú a ústnu Tóru. Písaná Tóra je Tanach (Pentateuch, Proroci a Spisy) a v kresťanskom ponímaní sa spomína ako Starý zákon. Často pri debatách počujem výraz Starý zákon, ako ho len tak ledabolo mnohí používajú – odvolávajú sa na Starý zákon a to bez poznatku, že sa vlastne jedná o Tóru resp. Tanach, teda aktuálnu Hebrejskú Bibliu. A práve v Tóre sú zachytené aj pokyny o tom, čo a ako má nasledovať po smrti predstaviteľa židovského náboženstva.
Zobraziť celý príspevok »

Mnohé zvyky, ako napríklad pálenie sviečok v blízkosti zosnulého, zakrývanie zrkadiel či zastavovanie hodín v miestnosti, kde spočíva telo, pochádza zo starých náboženských rituálov ešte z čias pred kresťanstvom, ale pod vplyvom kresťanstva sa tieto tradície rôzne modifikovali. Zobraziť celý príspevok »

„Dostala som darom od kamarátky knihu Trevor od autora Ašarat. Zobraziť celý príspevok »

Pred kresťanstvom tu dávno boli a aj po ňom ďalej vznikali rôzne formy viery či náboženstva. Medzi nami sa pohybujú ľudia, ktorí majú určitú danosť vykonávať rôzne špiritistické seansy. A tu mnohokrát vznikajú veľmi nebezpečné situácie a tým pádom pre nás zaujímavé témy. Zobraziť celý príspevok »


Copyright © 2018 - prirodna-medicina.SELEKCIA.SK - používame WordPress
Design blogov vytvorili InfoCreek