Archív autora

17
aug

Dimenzné brány

   Autor: Asarat    v Nezaradené | Zobrazené: 14x

Každý paralelný svet má určitú prechodovú bránu, ktorá sa otvára buď umelo, čo je dosť náročné na techniku a silu človeka, alebo sa otvára sama od seba z druhej strany, aby došlo k prieniku z paralelného sveta do sveta nášho. Je mi jasné, že o tomto bolo napísaných už veľmi veľa kníh a natočených veľmi veľa filmov. Ale nie je to celkom tak, ako sa to v nich uvádza. Nedá sa povedať, že by vznikla nejaká hmatateľná vírová dimenzia, do ktorej stačí skočiť a ocitnete sa na druhej strane. Čo sa týka toho skočenia, bral som to skôr s úsmevom ako určitý efekt, lebo keď sa takáto brána otvorí, tak do nej netreba skákať, stačí do nej vstúpiť. V skutočnosti je to pomyselná hranica medzi dvoma svetmi. Skúsme si predstaviť, že stojíme na lúke a niekde tam si predstavme nejaký pevný bod – napríklad dva stromy oproti seba. Medzi nimi je priestor od jedného k druhému X metrov, pre orientáciu sa uspokojme s číslom 5-6 metrov. Predstavme si, že toto je dimenzná brána. Keď sa k tomu miestu priblížite a otvorí sa dimenzná brána, aby ste sa dostali do iného sveta. Tak načo by ste tam skákali, keď je to otvorené a stačí vojsť dnu? Možno je to mojou pohodlnosťou a úctyhodnou váhovou kategóriou, a možno je to len z pohľadu toho, že zbytočný efekt nechápem, ale proste stačí urobiť krok a ste tam.

Zobraziť celý príspevok »

V predchádzajúcej časti som písal o tom, že kolegov (žiakov – asistentov) používame na to, aby sme načerpali silu. Je dosť možné, že vás pri tom napadlo slovíčko „upír“ alebo niečo podobné. Nechcem tu teraz rozoberať nejaké mytologické bytosti, proste chcem len upriamiť pozornosť na to, že tu dochádza vlastne k určitej forme vampirizmu. Bytosť tohto druhu dokáže žiť a musí žiť tak z potravy tuhej, ako aj z potravy energetickej. V rámci bežného života ste sa s energetickými upírmi stretli určite mnohokrát. Mali ste dojem, že tí ľudia vás vysajú z vašej energie. Zobraziť celý príspevok »

Teraz som sa rozhodol čo-to ozrejmiť o otrokoch. Túto tému by som začal históriou. Mnohí si pod týmto pojmom predstavíte niečo absurdné, neskutočné, zlé. Vo svojej podstate budete mať pravdu. Skúste sa však na to pozrieť inými očami. Za dávnych dôb boli iné kultúry a iné civilizácie, ktoré vy môžete nazvať barbarskými, ale v tom prípade my máme právo nazvať vašu kultúru takto tiež, lebo na rozdiel od dnešných náboženstiev sme sa my hlásili ku všetkým svojim technikám priamo. Obetovanie bohom či bohu moderná kultúra zamenila za fiktívnu obeť cez nejaké plátky, cez víno a či cez zabíjanie nevinných zvierat, pretože to považujú za menej drastické – však v ich ponímaní zviera dušu nemá. Ak to takto beriem, tak neviem, čo vlastne obetujú, keď zviera dušu nemá, tak načo mu brať život a aký život vlastne obetujú tým bohom? Áno, viem, povedia, že obetujú krv = energia a inak povedané život, ako taký. Zobraziť celý príspevok »

Táto téma navonok nesúvisí priamo s dušou, ale keď sa nad tým zamyslíme, tak vlastne aj áno. Dohoda medzi bytosťami určitých úrovní je možná, ale určite by som to nepopísal ako prepožičanie tela, ani to, že človek bude nositeľnom sily inej entity. Zobraziť celý príspevok »

21
jún

Brána

   Autor: Asarat    v Za závojom smrti | Zobrazené: 9x

Určite mnohých z vás zaujíma to, čo je napríklad na obrázku č. 8 znázornené ako brána alebo prechodový tunel. (Koho obrázok zaujíma, tak nájde daný obrázok tri príspevky dozadu pod názvom – Fyzická rovina. Uverejnený 15.3.2023)
Je to proste vytvorená cestička medzi dvoma paralelnými svetmi. Táto cestička je pre mága, ktorý pracuje s týmito svetmi, veľmi dôležitá. Môže akoby prechádzať zo sveta do sveta a pritom nemusí opustiť uvedenú miestnosť. V našom prípade sa jedná o to, že svety, ktoré sme si vytvorili ako umelé paralelné svety, sú samostatne ako také chránené. Prv, než budem pokračovať, vysvetlím tento pojem. Samostatne chránené paralelné svety si môžeme predstaviť ako klasický ochranný kruh.

Zobraziť celý príspevok »

15
máj

Paralelný a pôvodný paralelný svet

   Autor: Asarat    v Paralelné svety | Zobrazené: 24x

Horná časť obrázku, hrubá šípka, nám znázorňuje spätnú väzbu z pôvodného paralelného sveta do terajšieho fyzického sveta, kde nám súbežne dochádza k spojeniu a odovzdaniu síl do umelého sveta paralely, ako aj do fyzického sveta. Treba to chápať tak, že umelý svet paralely a fyzický svet je vlastne jeden a ten istý, len sme ho rozdelili technikou mágie. Keď žiadame pomoc z pôvodného sveta paralely, de facto žiadame o pomoc pre seba do úrovne fyzickej. Je preto dôležitý aj časový harmonogram programu toho, čo žiadame. Cez osobu, ktorá predstavuje bod spojenia s paralelným svetom, môžu žiadať o pomoc aj zúčastnení asistenti za predpokladu súhlasu mága, ktorý vykonáva obrad. Treba vedieť, od koho žiadame pomoc, aby sme ju nežiadali len od imaginárnej sily, pretože potom sa to stratí v neznámom priestore a môže a nemusí dôjsť k vzájomnej výmene pomoci. V našom prípade je znázornená Gaia, od ktorej sme žiadali pomoc a ktorej súčasne v prvom rade poskytujeme dostatočnú silu, aby mohla sama seba v danom svete vrátiť do úrovne bytia. Ak tak neučiníme, je to ako keby sme sa modlili k mŕtvole, ktorá nie je vyhlásená za svätého .

Zobraziť celý príspevok »

14
apr

Umelý paralelný svet

   Autor: Asarat    v Nezaradené | Zobrazené: 11x

Tento svet som nazval „umelý paralelný svet“ aj preto, že si ho vlastne vytvárame sami pre seba na fyzickom podklade. Znamená to, že si rozdelím miestnosť na dve časti: časť fyzickú, ako samostatný svet a svet paralelný, v ktorom budem pracovať. Tí, ktorí ste absolvovali v minulosti u mňa nejaké sedenia, si to môžete zadefinovať aj ako magický kruh. Rozdiel je v tom, že v tomto svete sa nejedná len o malú časť nášho kruhu, ale o ďaleko väčší priestor, ktorý je niekoľkonásobne väčší ako magický kruh. Pretože kým do magického kruhu počítame maximálne s dvoma ľuďmi, veľkosť tohto sveta závisí od toho, ako ho vytvoríme. To znamená, že môžem v ňom pracovať s piatimi, šiestimi, keď treba aj s desiatimi ľuďmi naraz.

Zobraziť celý príspevok »


Copyright © 2018 - prirodna-medicina.SELEKCIA.SK - používame WordPress
Design blogov vytvorili InfoCreek