Ašarat

Mors tua vita mea

Kniha mágie
Z obsahu:
Úvod do tajomstiev mágie
Práca s energiami
Sila myšlienky, programovanie
Astrálne útoky
Práca s nadvedomím
Časopriestorová špirála
Dimenzné brány
Svet temna a ticha
Tvorba magického písma
Tvorba kliatby
Život emočného tela po smrti
Výroba amuletov
... ... ...

Tvrdá väzba
Formát A4
Počet strán: 440
Cena: 300,- EUR

Objednávky môžete posielať formou e-mailu
na adresu kniha@asarat.sk


Vážení klienti,

dovoľte, aby som Vám sprostredkoval Ašaratove služby. Dotyčný pán sa zaoberá starovekými okultnými technikami. Jeho profesionálna dráha je mnohým známa a predsa chce zostať do istej miery utajený. Okultné javy patria do špecifickej oblasti nášho života, mnohí ich vnímame, mnohí v ne neveríme, no či chceme alebo nie, sú tu.

Ašarat ponúka svoje služby, ale klientov si vyberá sám. Svoje požiadavky mu adresujte až po dostatočnom uvážení, či Váš problém je alebo nie je nutné riešiť takýmto spôsobom. Ďalej Vás upozorňujem, že Ašarat odpovie len vybraným klientom a ostatných nebude kontaktovať. Samozrejme požaduje stopercentnú vzájomnú diskrétnosť.

Ak sa medzi Vami nájde niekto so záujmom spoznať učenia, ktoré sú zakryté rúškom tajomstva, môže tiež Ašarata kontaktovať. Musí však mať schopnosť príjímať pravdy, ktoré nie sú uznané spoločnosťou žiadnej civilizácie od prvopočiatku kresťanstva a islamu. Mnohé tieto učenia totiž pochádzajú z pradávnych dôb, z rôznych kútov sveta a sú určené len vybraným jedincom. V neposlednom rade musí mať adept značnú dávku trpezlivosti, talentu a musí si tiež uvedomiť, že sa jedná aj o finančne náročnú záležitosť.


Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional