Trpezlivosť je veľmi potrebná vo všetkých oblastiach nášho života a o to viac v živote mága, čarodejníka či šamana. Takýto jedinec si musí uvedomiť, že v tomto našom svete sa nesmie nechať strhnúť niečím, ako je predstava rýchleho úspechu, ktorý bude vychádzať z nejakej naučenej mantry či techniky.

Trpezlivosť sa stane základným pilierom úspechu a preto netreba podceňovať to, že vám povaha či sama daná situácia našepkáva „rýchlo sa musím do toho pustiť“. V skutočnosti však prameň uvedenej netrpezlivosti nespočíva v povahe ako takej, ale vo vzniknutej situácii.
Tu sa treba vedieť zastaviť, pretože to, čo sa ozýva, nemusí byť naše vnútro, môže to byť aj vonkajší vplyv. To znamená, že musíte počítať s útokom astrálnej bytosti alebo iného činiteľa, ktorý je mnohokrát ako vy sami. Pretože od momentu, keď prejdete zasvätením, stanete sa súčasťou života niekoľkých paralelných svetov, ktoré však nemajú na nás dosah za bežného života.

Trpezlivosťou zároveň dosiahnete aj moment ucelenej pravdy, pretože informácia, ktorú počujete v určitý čas, ešte nemusí byť úplne pravdivá. Rovnako musíte svoju rýchlosť krotiť v tom, ako, voči komu alebo čomu idete zasiahnuť. Netreba sa bezhlavo rútiť niekam len preto, aby som čosi dokázal sebe či okoliu, pretože treba mať najprv istotu v tom, o čo alebo koho sa jedná.
Často sa stáva, že kolegovia sa púšťajú do vecí bez toho, že by vlastne boli o to požiadaní, len sa domnievajú z počutého, že tomu tak bolo. Aj to je prejav určitej netrpezlivosti vo vzťahu k pocitu chcenia a schopnosti udržať sa na uzde. Napríklad, ak vás niekto osloví s tým, že vás žiada o radu v tejto oblasti, ešte to neznamená, že priamo chce, aby ste sa pustili do riešenia problému ako takého. V takej chvíli môžete narobiť viac škody ako úžitku. Takže sa nedajte ovplyvniť emóciou, ale dobre sa zamyslite nad vyslovenými a počutými slovami.

Trpezlivosť bude potrebná aj pri výdrži dokončiť za počaté dielo. Treba sa pripraviť na to, že práca, ktorú budete vykonávať, bude trvať omnoho dlhšie, než je mnohým milé. Musíte sa pripraviť, že takzvané sekundové zázraky vám ešte nepôjdu a výsledok si treba v prvom rade zaslúžiť.
Je to však súčasne aj obrana pred náhodnými a emočnými prejavmi jedincov, ktorí sa neovládnu a chceli by konať pod vplyvom emócie a sily, ktorú dostali. Takíto jedinci sa potom divia, ak sa im nedarí, alebo ich vlastná sila ohrozuje. Táto sila, ak nie je pod kontrolou, použije vašu netrpezlivosť k naplneniu svojej vlastnej potreby a bude vás hnať vpred – do záhuby. Nezvládnutie sily spôsobí, že vás začne ovplyvňovať tam, kde ste najzraniteľnejší. V uvedenom prípade to môže byť totálna nadvláda v tejto pozícii. Ak k tomu pridáme, že ste od prírody nedočkaví alebo hyperaktívni, netreba veľa k tomu, aby ste stratili sebakontrolu. Po týchto skutočnostiach si treba ešte uvedomiť, že táto sila bude pôsobiť pokiaľ možno trpezlivo a nebude zasahovať do vášho vnútra rýchlo, ale pokojne a premyslene. Všimnete si, že „všetci okolo vás sa zmenili a pravdepodobne im asi uleteli včely“ a nepripustíte si, že chyba je vo vás. Ak si však predsa len uvedomíte, že sa niečo deje, môžete to ešte zastaviť. Veľký problém začne vtedy, ak vaša trpezlivosť bude hraničiť s nulou a budete ešte okrem výbušnosti aj agresívni. Ak svoju agresivitu nezvládnete, hrozí, že ju začnete otáčať voči okoliu a následne aj proti sebe. Výsledok si všetci môžete iste ľahko domyslieť. Tomu sa však ešte stále dá zabrániť, ak si uvedomíte a pripustíte, že nie okolie, ale to vy ste sa zmenili. Vtedy treba so všetkým prestať a začať sa upokojovať, aby ste si dali do poriadku svoje emócie a musíte vypnúť z kolobehu tohto života. Pauza, ktorá je potrebná, aby ste sa znovu postavili na nohy, je minimálne jeden rok. Pod tento čas ani nezvažujte, že začnete pokus o návrat k aktívnej činnosti. A práve preto si treba veľmi dať záležať na sebakontrole a trpezlivosti.

Najlepšie sa kontroluje trpezlivosť v každodennom živote, kontrolou seba samého. Musíte sa naučiť kontrolovať svoje reakcie, nadýchnuť sa a nedať vedieť, že vás ovládla emócia vzrušenia a podobne. Avšak nestačí to v sebe ovládnuť len voči svetu, hlavne to musíte ovládnuť voči sebe samému.
Ak sa vám nebude dariť na iných bodoch, vždy si overte či dodržiavate zásadu trpezlivosti. Zároveň si overte, či ste dosiahli to čo chcete alebo to len nevidíte, pretože ste zaslepení inou emóciou. Mnohí si totiž už len z pozície nezvládnutia svojej trpezlivosti alebo zbytočnej hyperaktivity neuvedomujú, že sú vystavení napospas svojmu vnútru, ktoré ich ovláda. Potom sú samozrejme aj výsledky raz dobré a inokedy zase slabšie alebo nulové. Nedajte sa preto strhnúť pocitom, že strácate čas, že potom si to niekedy dobehnete. Ak takto uvažujete, ste na istej ceste k tomu, aby ste zlyhali na celej čiare.

Ako byť trpezlivý? – Trpezlivosť

Trpezlivosť je veľmi potrebná vo všetkých oblastiach nášho života a o to viac v živote mága, čarodejníka či šamana. Takýto jedinec si musí uvedomiť, že v tomto našom svete sa nesmie nechať strhnúť niečím, ako je predstava rýchleho úspechu, ktorý bude vychádzať z nejakej naučenej mantry či techniky.

Trpezlivosť sa stane základným pilierom úspechu a preto netreba podceňovať to, že vám povaha či sama daná situácia našepkáva „rýchlo sa musím do toho pustiť“. V skutočnosti však prameň uvedenej netrpezlivosti nespočíva v povahe ako takej, ale vo vzniknutej situácii.
Tu sa treba vedieť zastaviť, pretože to, čo sa ozýva, nemusí byť naše vnútro, môže to byť aj vonkajší vplyv. To znamená, že musíte počítať s útokom astrálnej bytosti alebo iného činiteľa, ktorý je mnohokrát ako vy sami. Pretože od momentu, keď prejdete zasvätením, stanete sa súčasťou života niekoľkých paralelných svetov, ktoré však nemajú na nás dosah za bežného života.

Trpezlivosťou zároveň dosiahnete aj moment ucelenej pravdy, pretože informácia, ktorú počujete v určitý čas, ešte nemusí byť úplne pravdivá. Rovnako musíte svoju rýchlosť krotiť v tom, ako, voči komu alebo čomu idete zasiahnuť. Netreba sa bezhlavo rútiť niekam len preto, aby som čosi dokázal sebe či okoliu, pretože treba mať najprv istotu v tom, o čo alebo koho sa jedná.
Často sa stáva, že kolegovia sa púšťajú do vecí bez toho, že by vlastne boli o to požiadaní, len sa domnievajú z počutého, že tomu tak bolo. Aj to je prejav určitej netrpezlivosti vo vzťahu k pocitu chcenia a schopnosti udržať sa na uzde. Napríklad, ak vás niekto osloví s tým, že vás žiada o radu v tejto oblasti, ešte to neznamená, že priamo chce, aby ste sa pustili do riešenia problému ako takého. V takej chvíli môžete narobiť viac škody ako úžitku. Takže sa nedajte ovplyvniť emóciou, ale dobre sa zamyslite nad vyslovenými a počutými slovami.

Trpezlivosť bude potrebná aj pri výdrži dokončiť za počaté dielo. Treba sa pripraviť na to, že práca, ktorú budete vykonávať, bude trvať omnoho dlhšie, než je mnohým milé. Musíte sa pripraviť, že takzvané sekundové zázraky vám ešte nepôjdu a výsledok si treba v prvom rade zaslúžiť.
Je to však súčasne aj obrana pred náhodnými a emočnými prejavmi jedincov, ktorí sa neovládnu a chceli by konať pod vplyvom emócie a sily, ktorú dostali. Takíto jedinci sa potom divia, ak sa im nedarí, alebo ich vlastná sila ohrozuje. Táto sila, ak nie je pod kontrolou, použije vašu netrpezlivosť k naplneniu svojej vlastnej potreby a bude vás hnať vpred – do záhuby. Nezvládnutie sily spôsobí, že vás začne ovplyvňovať tam, kde ste najzraniteľnejší. V uvedenom prípade to môže byť totálna nadvláda v tejto pozícii. Ak k tomu pridáme, že ste od prírody nedočkaví alebo hyperaktívni, netreba veľa k tomu, aby ste stratili sebakontrolu. Po týchto skutočnostiach si treba ešte uvedomiť, že táto sila bude pôsobiť pokiaľ možno trpezlivo a nebude zasahovať do vášho vnútra rýchlo, ale pokojne a premyslene. Všimnete si, že „všetci okolo vás sa zmenili a pravdepodobne im asi uleteli včely“ a nepripustíte si, že chyba je vo vás. Ak si však predsa len uvedomíte, že sa niečo deje, môžete to ešte zastaviť. Veľký problém začne vtedy, ak vaša trpezlivosť bude hraničiť s nulou a budete ešte okrem výbušnosti aj agresívni. Ak svoju agresivitu nezvládnete, hrozí, že ju začnete otáčať voči okoliu a následne aj proti sebe. Výsledok si všetci môžete iste ľahko domyslieť. Tomu sa však ešte stále dá zabrániť, ak si uvedomíte a pripustíte, že nie okolie, ale to vy ste sa zmenili. Vtedy treba so všetkým prestať a začať sa upokojovať, aby ste si dali do poriadku svoje emócie a musíte vypnúť z kolobehu tohto života. Pauza, ktorá je potrebná, aby ste sa znovu postavili na nohy, je minimálne jeden rok. Pod tento čas ani nezvažujte, že začnete pokus o návrat k aktívnej činnosti. A práve preto si treba veľmi dať záležať na sebakontrole a trpezlivosti.

Najlepšie sa kontroluje trpezlivosť v každodennom živote, kontrolou seba samého. Musíte sa naučiť kontrolovať svoje reakcie, nadýchnuť sa a nedať vedieť, že vás ovládla emócia vzrušenia a podobne. Avšak nestačí to v sebe ovládnuť len voči svetu, hlavne to musíte ovládnuť voči sebe samému.
Ak sa vám nebude dariť na iných bodoch, vždy si overte či dodržiavate zásadu trpezlivosti. Zároveň si overte, či ste dosiahli to čo chcete alebo to len nevidíte, pretože ste zaslepení inou emóciou. Mnohí si totiž už len z pozície nezvládnutia svojej trpezlivosti alebo zbytočnej hyperaktivity neuvedomujú, že sú vystavení napospas svojmu vnútru, ktoré ich ovláda. Potom sú samozrejme aj výsledky raz dobré a inokedy zase slabšie alebo nulové. Nedajte sa preto strhnúť pocitom, že strácate čas, že potom si to niekedy dobehnete. Ak takto uvažujete, ste na istej ceste k tomu, aby ste zlyhali na celej čiare.

Tento príspevok bol odoslaný v streda, január 27th, 2021 o 11:59 a je zaradený pod Zasvätenie do mágie. Môžete sledovať akékoľvek reakcie cez RSS 2.0 feed. Môžete zanechať reakciu, alebo spätný odkaz - trackback z Vašej stránky.

Zanechajte reakciu

Musíte byť prihlásený aby ste mohli komentovať.


Copyright © 2018 - prirodna-medicina.SELEKCIA.SK - používame WordPress
Design blogov vytvorili InfoCreek