Život emočného tela

Počas života sme sa, žiaľ mnohokrát, stretli a stretávame so skutočnosťou, že ľudia, nám blízky či len tak známy, umierajú. V tej chvíli sa asi každý na chvíľu pozastaví a zamyslí nad týmto fenoménom zvaným smrť. Mnohí tak učinia nielen z pohľadu toho, čo sa s nami stane po smrti, ale aj z pohľadu toho, čo sa deje s telom potom, čo nastane, keď je už fyzické telo určitú dobu po smrti. Jedným z najprirodzenejších sprievodných znakov je posmrtný zápach tela. Pri prejave tohto znaku je už telo, teda človek, definitívne mŕtvy. Je však definitívne mŕtvy aj z pohľadu uvoľnenia sa jemnohmotných tiel?

Vznik paralelných svetov

Svet paralely vznikol už v podstatne dávnejšej minulosti, ako vzniklo samo ľudstvo. Keďže sa však ľudstvo počas miliónov rokov rozvíjalo v určitý samostatný druh, ktorý dnes poznáme, prispôsobili sa tomu aj svety paralel. Paralelné svety vznikli počas prvotného obývania tejto planéty, v čase, keď bola naša planéta ešte bez života.

Prejavy a život emočného tela po smrti fyzického tela

Po smrti fyzického tela sa často udejú mnohé prejavy zosnulého človeka tak, že to ľudia dokážu vnímať na rôznych úrovniach. Deje sa to aj preto, že po smrti majú niektorí danú určitú možnosť komunikácie s okolím, ktoré sa nachádza na fyzickej úrovni. Znamená to, že človek, ktorý zomrel a nie je „vyrovnaný“ s tým, čo sa s ním stalo, sa môže v určitej forme zjavovať a komunikovať so svojím okolím.

Cesta emočného tela do sveta svojej paralely

Druhým aspektom pohybu je samozrejme tá sila, ktorá ho priťahuje. Občas sa mu v diaľke ukazujú, ako zjavenia veľmi blízki ľudia, ktorí už dávnejšie opustili svet živých a dostali sa do cieľa svojej cesty. Tu ho však už opúšťa pocit pokoja a harmónie a začína preciťovať niečo, čo neustále zasahuje, veľmi bolestivo, jeho emočnú stránku. Sú to spomienky, ktoré pozostalí či iní známi vysielajú z pozície myslenia, alebo iného pripomínania si zosnulého. Po takýchto zásahoch svojho emočného tela si začne uvedomovať, že sa nevie presunúť do cieľa svojej cesty. Toto je späté aj s určitou karmickou zaťaženosťou človeka.

Paralelný svet a kresťanská viera

Žiadne náboženstvá si nekomplikujú život tým, aby sa zaoberali a skúmali nové možnosti či pravdy. Nemalo by to ani logiku, pretože takýmto počinom by stratili kontrolu nad svojimi veriacimi. Pretože ak by sa takouto problematikou začali zaoberať, zaviedli by pochybnosť medzi svojich veriacich. To znamená chaos a chaos pre nich znamená otrasenie základov, ktoré tak prácne počas stáročí vtĺkali do hláv ľudí.

Karma emočného telo a zásahy špiritistu

V tejto časti sa pokúsim poukázať na to, čo sa deje s emočným telom, ak do tohto všetkého pripustíme existenciu vplyvu karmy a zároveň pripustíme, že medzi nami sa pohybujú aj takí ľudia, ktorí majú danosť na špiritistické seansy. Vznikne tak zvláštna a mnohokrát veľmi nebezpečná situácia. Pre nás tým aj vskutku zaujímavá téma. Mnohí ľudia sa totiž témy okolo karmy vyhýbajú, pretože sa jej boja, alebo sa chcú aspoň trocha integrovať so svojím učením pod rúško kresťanskej viery. Preto na túto tému reagujú odmietavo a vyjadrujú sa o tejto téme povýšenecky ako o nezmysloch tých, ktorí zblúdili zo správnej cesty a viery.

Prerušenie života z pohľadu nenaplneného programu emočného tela

V tomto momente sa v medzipriestore spúšťa opakovanie sa určitých životných momentov s prelínaním sa nášho fyzického života a sveta paralely. Z tohto medzipriestoru sa potom v nášom svete z času na čas objavujú akoby bytosti z dávnej minulosti. My to vnímame ako zjavenia duchov. Znamená to, že tam, kde sa určité veci nezmenili, môžeme sa stretnúť s fenoménom prelínania časopriestoru a my sa tým stávame účastníkmi života, ako keby v inej dimenzii. Vidíme napríklad osoby v stredovekých šatách, alebo okolo nás prehrmí koč s koňmi a zmizne napr. v lese, kde pritom ani nie je cesta.

Oheň - hrozba aj po smrti

Človeka po smrti vystavili v truhle a jeho emočná zložka sa povedzme vrátila do tela, aby mohla dať najavo okoliu omyl z úsudku, že nastala definitívna smrť. V prípadoch, že sa potom okolo truhly zapaľujú sviečky rôznych veľkostí a v rôznej vzdialenosti od truhly sa stane práve to, že aj keby sa emočné telo chcelo uvoľniť z tela, nemôže sa, lebo sa „bojí“. Emočné telo prežíva o to väčší strach, čím sú plamene bližšie. V mnohých prípadoch sa deje aj to, že emočné telo aj práve na základe tohto zostáva vo fyzickom tele až do doby pochovania.

Návrat späť do života cestou nepriamej reinkarnácie

Počas toho, ako sa telo rozkladá a uvoľňujú sa rôzne zložky, ktoré majú na starosti rozloženie tela v zemi – biblickým prirovnaním, vzniklo z prachu a v prach sa obráti – sa uvoľňujú aj atómy, ktoré nesú v sebe "kód" z predchádzajúceho života. A vďaka tomu, ak sa takýto atóm dostane do správneho tela a ak sa v tom tele práve vyvíja nový život, tak okamžite zaujme miesto a postará sa o to, aby sa znova zrodila nová duša s genetickým potenciálom predchádzajúceho života. Človek, ktorý sa takto narodí, je schopný mať niekde v podvedomí uloženú informáciu o tom, že už žil. V tomto momente sa okamžite vyrojí mnoho otázok typu ako, prečo a čo s karmou? .

Záver

Celkom na záver poviem len toľko: „ A možno je predsa všetko inak, ale to sa dozviete až keď tam budete.“ .

_________________________________________________

To, čo tu vidíte a čítate, je len veľmi skrátený popis toho, čo je k dispozícii.